Wystawy
10–12.07.2014

Muzeum na kółkach w Zduńskiej Woli

Uczestnicy spaceru miejskiego w Warszawie.
fot. Zofia Biernacka/Muzeum Historii Żydów Polskich

W Zduńskiej Woli naszym lokalnym partnerem było Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, którego przedstawicielami byli Tomasz Polkowski i Gabriela Górska. Wspólnie zorganizowaliśmy kilka działań, które miały na celu przypomnienie żydowskiej historii i dziedzictwa w Zduńskiej Woli:

  • Oznakowanie miejsc związanych z historią miejsc związanych z historią, kulturą i Zagładą zduńskowolskich Żydów przy wykorzystaniu muzyki, dokumentów, historii mówionej
  • Instalacja fotograficzna w przestrzeni miasta
  • Spektakl „Memoria” na podstawie opowiadania uczennicy Emilii Bednarskiej

Edukatorzy Muzeum Historii Żydów Polskich przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą ze Zduńskiej Woli dwa warsztaty. Pierwszym z nich był „Mały, wielki teatr”, zajęcia na bazie „Opowiadań dla dzieci” I.B. Singera. Dzieci przygotowały i ozdobiły scenę, ponadto każde z nich wykonało własną drewnianą kukiełkę jednego z bohaterów opowieści. Kartonowe sceny, afisze i kukiełki uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą, by na podstawie proponowanego scenariusza mogli wystawić miniprzedstawienie, na przykład w szkole.

Na warsztatach „Bejt Jehudi” młodzi ludzie mieli szansę dowiedzieć się, jak funkcjonuje tradycyjny żydowski dom, jak przyrządza się koszerną kuchnię, jaka jest rola rodziny, a w niej - kobiety i mężczyzny. Była to okazja do zaobserwowania ciągłości i zmienności żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów.

Częścią wystawy Muzeum na kółkach są projekcje pofestiwalowe 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”. W Zduńskiej Woli pokazaliśmy dwa bardzo interesujące filmy. Pierwszym z nich był „Pani spod szóstki”, pogodny film o Alice Herz Sommer, najstarszej, 109-letniej pianistce, która przeżyła Holocaust. Inspiracją do powstania drugiego filmu „Twarzy nieistniejącego miasta” była kolekcja szklanych negatywów odnaleziona w Lublinie na strychu kamienicy przy Rynku 4 i przekazana do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Bohaterami opowieści są utrwaleni na fotografiach dawni mieszkańcy przedwojennego polsko-żydowskiego miasta.

Dlaczego Zduńska Wola?

Pierwsze wzmianki o Żydach zduńskowolskich pochodzą z 1788 roku. W osadzie mieszkały wtedy trzydzieści trzy rodziny żydowskie. W 1828 roku została powołana Gmina Żydowska, która część swojego budżetu przeznaczała na zapomogi, pomoc lekarską i zakup mąki pesachowej. Utrzymywała szkoły i fundowała kursy judaistyczne. Jeszcze  w 1939 roku prawie 40 procent mieszkańców Zduńskiej Woli stanowili Żydzi.

Przeczytaj o nas w prasie lokalnej:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”