Wystawy
22–24.07.2014

Muzeum na kółkach w Żyrardowie

Muzeum na kółkach na rynku jakiegoś miasta.
fot. Arteostudio

Naszym partnerem lokalnym było centrum kultury w Żyrardowie, a koordynatorkami lokalnymi Sławomira Jarmoluk-Majewska i Paulina Jędrysiak-Nowak. Wspólnie udało nam się przygotować i przeprowadzić kilka ważnych inicjatyw, między innymi:

  •  Grę miejską „Niebieskie miejsca”
  • Zegarmistrz, fotograf, krawiec – zawody Żydów w Żyrardowie
  • Gry i zabawy dziecięce związane z tradycją żydowską

Edukatorzy Muzeum Historii Żydów Polskich przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą z Żyrardowa dwa warsztaty. Pierwszym z nich był „Mały, wielki teatr”, zajęcia na bazie „Opowiadań dla dzieci” I.B. Singera. Dzieci przygotowały i ozdobiły scenę, ponadto każde z nich wykonało własną drewnianą kukiełkę jednego z bohaterów opowieści. Kartonowe sceny, afisze i kukiełki uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą, by na podstawie proponowanego scenariusza mogli wystawić miniprzedstawienie, na przykład w szkole.

Na warsztatach „Bejt Jehudi” młodzi ludzie mieli szansę dowiedzieć się, jak funkcjonuje tradycyjny żydowski dom, jak przyrządza się koszerną kuchnię, jaka jest rola rodziny, a w niej kobiety i mężczyzny. Była to okazja do zaobserwowania ciągłości i zmienności żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów.

Dlaczego Żyrardów?

Żyrardów to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski – największy napływ społeczności żydowskiej do osady datuje się od lat siedemdziesiątych XIX wieku. Żydzi żyrardowscy zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem, ale było wśród nich przedsiębiorcy – Dawid i Mejer Pines oraz Hersz Wein byli właścicielami spirytusowni. Z czasem sprzedali przedsiębiorstwo Daumanowi. Fabryka, jako część koncernu Polmos nadal istnieje.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”