Wystawy
19–21.09.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Makowie Mazowieckim

Grupa młodych osób siedzi na podłodze podczas warsztatów.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Naszymi partnerami lokalnymi w Makowie Mazowieckim byli Zespół Szkół nr 2 w Makowie, Miejski Dom Kultury, Miasto Maków Mazowiecki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej a naszymi koordynatorkami lokalnymi Pani Katarzyna Olzacka i Bożena Pawłowska.

Wspólnie udało nam się przeprowadzić kilka ważnych wydarzeń, przypominających o historii żydowskiej społeczności Makowa Mazowieckiego:

  • Wystawa zdjęć starego Makowa Mazowieckiego i jego mieszkańców
  • Prezentacja prac i projektów uczniów makowskich szkół
  • Projekcja filmu „Jedno miasto, dwie kultury”
  • Inauguracja roku akademickiego Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nasi edukatorzy przeprowadzili dwa warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich. Podczas pierwszego z nich, poprzez legendy, opowieści o ważnych wydarzeniach i uczestniczących  w nich postaciach poznały dzieje Żydów polskich. Ich treści wykorzystały do tworzenia własnych komiksów i rysunków. Drugi – Odczytywanie żydowskiego świata – przybliżał najważniejsze miejsca związane z kulturowym i religijnym dziedzictwem Żydów oraz dowiedzieli się jakie funkcje pełniły między innymi synagogi, mykwy, jesziwy i kirkuty.

Dlaczego Maków Mazowiecki?

Maków Mazowiecki jest ważnym punktem na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa. Społeczność żydowska zaczęła się rozwijać w mieście w XVI wieku. Gmina istniała już w połowie XVI stulecia i oficjalnie podlegała kahałowi w Ciechanowie.

Dzielnica żydowska znajdowała się w północnej części miasta. Gmina dysponowała łaźnią rytualną, synagogą i przytułkiem dla starców, a na lewym brzegu rzeki istniał cmentarz. W okresie międzywojennym. Zainteresowaniem żydowskich odbiorców z cieszyła się lokalna prasa, jak choćby pułtuskie „Do Pracy”, „Express Mazowiecki”, „Pułtuski Kurier Codzienny 5 groszy” czy też miejscowy „Express Makowski” (1928) i „Mazur” (1935).

Makowskim Żydom bliska była także idea rozwoju tężyzny fizycznej. W kwietniu 1931 r. organizacja Ha-Szomer ha-Cair zorganizowała w mieście zlot skautów i członków kół sportowych z północnego Mazowsza. Jeszcze przed II wojną światową Żydzi stanowili ponad 55 proc. wszystkich mieszkańców miasta.

– Projekt „Muzeum na kółkach” wpisuje się w działania związane z tematyką żydowską realizowane w mieście. Żydowski Maków Mazowiecki jest częścią 1000-letniej historii, którą opisuje Muzeum. Mam nadzieję, że Muzeum na kółkach lepiej uświadomi to naszym mieszkańcom – powiedzieli Katarzyna Olzacka i Bożena Pawłowska, koordynatorki lokalne projektu.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”