Wystawy
23–25.09.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Olsztynie

Barak Muzeum na kółkach w Olsztynie.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

„Muzeum na kółkach” było gościem Festiwalu Kultury Żydowskiej. Naszym partnerem lokalnym było Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Dlaczego Olsztyn?

Olsztyn jest ważnym punktem na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa. Stałe osadnictwo żydowskie nie było możliwe formalnie aż do początku XIX w., nie oznacza to jednak, że Żydzi nie pojawiali się w Olsztynie. Sporadycznie docierali tu jeszcze w czasach średniowiecza jako kupcy, którzy otrzymywali zezwolenia na udział w jarmarkach, z jednoczesnym zakazem wolnego handlu we wsiach. Sytuacja ta nie zmieniła się również w okresie, gdy Warmia weszła w skład Rzeczpospolitej.

Przeczytaj o nas w lokalnej prasie:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”