Wystawy
23–25.09.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Olsztynie

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

„Muzeum na kółkach” było gościem Festiwalu Kultury Żydowskiej. Naszym partnerem lokalnym było Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Dlaczego Olsztyn?

Olsztyn jest ważnym punktem na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa. Stałe osadnictwo żydowskie nie było możliwe formalnie aż do początku XIX w., nie oznacza to jednak, że Żydzi nie pojawiali się w Olsztynie. Sporadycznie docierali tu jeszcze w czasach średniowiecza jako kupcy, którzy otrzymywali zezwolenia na udział w jarmarkach, z jednoczesnym zakazem wolnego handlu we wsiach. Sytuacja ta nie zmieniła się również w okresie, gdy Warmia weszła w skład Rzeczpospolitej.

Przeczytaj o nas w lokalnej prasie:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”