Wystawy
11–13.09.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Gniewkowie

Muzeum na kółkach w Gniewkowie. Grupa ludzi wokół białego kontenera.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Naszymi partnerami lokalnymi byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie oraz Urząd Miasta w Gniewkowie a koordynatorką lokalną Pani Agnieszka Szczepańska.

Wspólnie z nimi udało nam się przeprowadzić kilka działań przybliżających kulturę i historię Żydów z tego regionu:

  • Tydzień Kultury Żydowskiej
  • Festiwal Kultury Żydowskiej „Cieniowa hagada żydowska”
  • Warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • Pokazy pofestiwalowe 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”

Nasi edukatorzy przeprowadzili dwa warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich. 

Podczas pierwszego z nich poprzez legendy, opowieści o ważnych wydarzeniach i uczestniczących  w nich postaciach poznały dzieje Żydów polskich. Ich treści wykorzystały do tworzenia własnych komiksów i rysunków. Drugi „Odczytywanie żydowskiego świata” – przybliżał najważniejsze miejsca związane z kulturowym i religijnym dziedzictwem Żydów oraz dowiedzieli się jakie funkcje pełniły między innymi synagogi, mykwy, jesziwy i kirkuty.

W starej synagodze w Gniewkowie został wyświetlony film „Pani spod szóstki”, pogodny film o Alice Herz Sommer, najstarszej, 109-letniej pianistce, która przeżyła Holocaust. Film został wyświetlony w ramach pokazów pofestiwalowych 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”.

Dlaczego Gniewkowo?

Gniewkowo to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej w Gniewkowie pochodzą z lat sześćdziesiątych XVIII wieku. Pierwsi przybysze pochodzili na ogół z Inowrocławia i Fordonu. W 1820 r. wybudowano pierwszą synagogę. Po wkroczeniu Niemców w 1939 r. do Gniewkowa rozstrzelano 3 Żydów, pozostałych 14 przesiedlono w listopadzie 1939 r. do rejencji ciechanowskie.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”