Wystawy
7–9.09.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Izbicy Kujawskiej

Kobieta zakłada dziewczynce maskę.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W Izbicy Kujawskiej naszym partnerem lokalnym była Fundacja Ari Ari oraz Urząd Miasta w Izbicy Kujawskiej, a koordynatorką lokalną pani Ewa Kubska-Oleksy.

– Jesteśmy przekonani, że przywracanie przez mieszkańców swojego dziedzictwa lokalnego ma ogromną wartość w kilku wymiarach: pozwoli uratować zanikające zabytki materialne i niematerialne, wpłynie na przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, zintegruje i uświadomi rolę tożsamości, współpracy, korzystnych dla całej społeczności, będzie elementem budowania lokalnych więzi społecznych – mówiła o projekcie Ewa Kubska-Oleksy, koordynatorka lokalna projektu.

Wspólnie udało nam się przeprowadzić kilka działań mających na celu przypomnienie o społeczności żydowskiej mieszkającej w Izbicy przed wybuchem drugiej wojny światowej:

  • Warsztat kulinarny kuchni żydowskiej
  • Warsztat tańca hebrajskiego
  • Warsztat „Alef-bet – poznaj hebrajski alfabet”
  • Warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • Pokazy pofestiwalowe 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”

– Historia podobno kołem się toczy, choć spoglądając na dzieje od kuchni, to można by pójść o zakład, że raczej rondlem lub patelnią... Dlatego też i w naszym „Muzeum na kółkach” nie mogło zabraknąć podróży do krainy nieco już zapomnianych żydowskich smaków. Warsztaty kulinarne pozwolą nie tylko na zrozumienie źródeł i zasad koszerności (systemu żywieniowego), ale również będą świetną okazją do spróbowania własnych sił w przygotowaniu żydowskich potraw! – powiedział Maciej Jan Mazurkiewicz, prowadzący warsztat z kuchni żydowskiej, który wraz z uczestnikami przygotował cymes oraz hamantasze, czyli purimowe ciasteczka, zwane uszami Hamana.

Warsztaty tańca hebrajskiego poprowadziła Anna Wieradzka, doktorantka Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, psycholożka, teolożka, instruktorka, a przede wszystkim pasjonatka tańca. Od siedmiu lat poszukuje w wymiarze naukowym i praktycznym połączenia duchowości i tańca, łącząc je na polu teologii, psychologii i praktycznych działań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej pasją jest człowiek z jego wszystkimi przestrzeniami: ciała, ducha i psychiki.

Nasi edukatorzy przeprowadzili dwa warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich. Pierwszym z nich był adresowany do młodszych dzieci „Mały wielki teatr”, czyli zajęcia na bazie „Opowiadań dla dzieci” I.B. Singera.

Wspólnie przygotowaliśmy i ozdobiliśmy scenę, ponadto każde dziecko wykonało własną drewnianą kukiełkę jednego z bohaterów opowieści. Prace (kartonowe sceny, afisze, kukiełki) uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą, by na podstawie proponowanego scenariusza mogli wystawić miniprzedstawienie, na przykład w szkole albo w domu.

Młodzież i dorośli z w ramach warsztatów „Bejt Jehudi” usłyszeli o tradycyjnym żydowskim domu, roli rodziny, podziale obowiązków. Uczestnicy mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów, między innymi dowiedzieć się, jakie są zasady funkcjonowania koszernej kuchni.

Dlaczego Izbica Kujawska?

Izbicka Kujawska to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Najstarszy zapisek informujący o Żydach w Izbicy pochodzi z 1662 roku. Zajmowali się m.in.  piekarstwem rzeźnictwem, wyszynkiem, krawiectwem, kuśnierstwem, szklarstwem, złotnictwem, chirurgią i balwierstwem. Z zawartych umów między przedstawicielami izbickich Żydów a dworem wynika, że w końcu XVIII wieku  istniała już w pełni zorganizowana gmina. W 1801 roku dysponowała synagogą, którą określano mianem starej. Izbiccy Żydzi współdziałali z ludnością chrześcijańską m.in. w Komitecie Niesienia Pomocy Najbiedniejszym w Izbicy Kujawskiej. Jeszcze przed II wojną światową Żydzi stanowili 45 proc. wszystkich mieszkańców miasteczka.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”