Wystawy
14.10.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Mławie

Muzeum na kółkach w Mławie
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wspólnie z koordynatorami i partnerami lokalnymi udało nam się przeprowadzić kilka wydarzeń mających na celu przypomnienie o społeczności żydowskiej zamieszkującej Mławę jeszcze przed drugą wojną światową:

  • Lekcja muzealna „Kultura społeczności żydowskiej w Mławie”
  • Zajęcia plenerowe „Żydowska Mława wczoraj i dziś”
  • Warsztaty artystyczne „Wycinanka żydowska”

Nasi edukatorzy przeprowadzili dwa warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich. Pierwszy z nich – „Odczytywanie żydowskiego świata” – przybliżał najważniejsze miejsca związane z kulturowym i religijnym dziedzictwem Żydów. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie funkcje pełniły między innymi synagogi, mykwy, jesziwy i kirkuty.

Drugi – „Legendy Żydów Polskich ” – opowiadał o tradycyjnym żydowskim domu, roli rodziny, podziale obowiązków. Jego uczestnicy mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów, między innymi dowiedzieć się, jakie są zasady funkcjonowania koszernej kuchni.

W ramach pokazów pofestiwalowych 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy” pokazaliśmy w Mławie dwa filmy – „Panią spod szóstki”, pogodny film o Alice Herz Sommer, najstarszej, studziewięcioletniej pianistce, która przeżyła Holocaust, oraz „Twarze nieistniejącego miasta”, dla powstania którego inspiracją była kolekcja szklanych negatywów odnaleziona w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie i w czerwcu 2012 roku przekazana do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

W filmie wykorzystano odbitki wykonane z ponad 60 wybranych negatywów oraz ponad 800 płyt szklanych. Bohaterami opowieści są utrwaleni na fotografiach dawni mieszkańcy miasta.

Dlaczego Mława?

Mława to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Osadnicy żydowscy pojawili się w Mławie w XV wieku. Pod koniec XVIII w. wzniesiono w Mławie pierwszą drewnianą synagogę. Głównym zajęciem mławskich Żydów był handel. Handlowano głównie solą, skórami i wyrobami drobnymi. Pozostali na ogół utrzymywali się z rzemiosła – krawiectwa, szewstwa i piekarstwa. Jeszcze przed wojną Żydzi stanowili ponad 30 proc. wszystkich mieszkańców miasta.

W Mławie naszym partnerem lokalnym było Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, a koordynatorami lokalnymi Barbara Zaborowska i Leszek Arent.

– Chcemy pokazać historię Mławy i jej wielokulturowość. „Muzeum na kółkach” jest dla nas inspiracją do dalszych działań, które przybliżą mieszkańcom Mławy historię społeczności żydowskiej zamieszkującej nasze miasto od XV wieku do II wojny światowej. Uważamy, że współczesna Europa i świat powinien być wolny od konfliktów na tle rasowym i kulturowym. Dlatego należy rozwijać w społecznościach, m.in. lokalnych, znajomość innych kultur, uczyć tolerancji i szacunku – powiedziałą o projekcie Barbara Zaborowska, koordynatorka lokalna projektu.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”