Wystawy
27–29.08.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Radzyniu Podlaskim

Barak Muzeum na kółkach w Radzyniu Podlaskim.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W Radzyniu naszym partnerem lokalnym byli Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie dla Kultury Stuk-Puk, zaś koordynatorami lokalnymi byli pani Jolanta Bilska i pan Jakub Jakubowski.

– Mamy nadzieję, że młodzież uczestnicząca w projekcie Muzeum na kółkach nabędzie nowych umiejętności i pozbędzie się ewentualnych, wynikających z niewiedzy uprzedzeń. Byłaby to też praktyczna lekcja wspólnego działania – udało nam się bowiem pozyskać partnerów, instytucje i osoby wspierające projekt, które chcę razem z nami zrobić coś dla miasta – mówią Jolanta Bilska i Jakub Jakubowski, koordynatorzy lokalni projektu.

Wspólnie z koordynatorami lokalnymi przeprowadziliśmy działania mające na celu przypomnieć o społeczności żydowskiej mieszkającej w Radzyniu Podlaskim przed wybuchem drugiej wojny światowej:

  • Wystawa fotografii „Żydzi radzyńscy”
  • Przygotowanie i degustacja potraw tradycyjnej kuchni żydowskiej
  • Utworzenie Izby Pamięci Żydów Radzyńskich
  • Pokazy pofestiwalowe 10. Międzynarodowego Festiwalu „Żydowskie Motywy”

Nasi edukatorzy przeprowadzili dwa warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich. Pierwsze z nich były adresowane do młodszych dzieci „Mały wielki teatr”, czyli zajęcia na bazie „Opowiadań dla dzieci” I.B. Singera. Wspólnie przygotowaliśmy i ozdobiliśmy scenę, ponadto każde dziecko wykonało własną drewnianą kukiełkę – jednego z bohaterów opowieści.

Prace (kartonowe sceny, afisze, kukiełki) uczestnicy warsztatów zabracli ze sobą, by na podstawie proponowanego scenariusza mogli wystawić miniprzedstawienie, na przykład w szkole albo w domu. Młodzież z gimnazjów i liceów w ramach warsztatów „Bejt Jehudi” usłyszała o tradycyjnym żydowskim domu, roli rodziny, podziale obowiązków. Uczestnicy mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów, między innymi dowiedzieć się, jakie są zasady funkcjonowania koszernej kuchni.

Dlaczego Radzyń Podlaski?

Radzyń Podlaski to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Najstarsze zachowane wzmianki o Żydach w Radzyniu pochodzą z 1661 r. Pod koniec XIX stulecia Żydzi odgrywali znaczącą rolę w rozwoju ekonomicznym ośrodka. Wyraźnie dominowali oni w handlu, wiele rodzin utrzymywało się także z rzemiosła (krawiectwo, rzeźnictwo, szewstwo) i karczmarstwa. Pod koniec stulecia Żydzi byli właścicielami licznych nieruchomości, działały tu także 2 fabryki wyrobów metalowych oraz dwa młyny, farbiarnia i 5 olejarni, należących do żydowskich przedsiębiorców. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej ponad 60 proc. mieszkańców miasta stanowili Żydzi.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”