Wystawy
19–21.08.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Kazimierzu Dolnym

Kontener z napisem Muzeum na kółkach.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Dlaczego Kazimierz Dolny?

Kazimierz Dolny to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Osadnictwo żydowskie w królewskim mieście Kazimierzu sięga prawdopodobnie czasów wczesnośredniowiecznych, być może nawet początku XI w.

Dzielnica żydowska w Kazimierzu zwana dzielnicą na tyłach, rozwijała się wokół odrębnego placu targowego (Małego Rynku) oraz wzdłuż ulicy Lubelskiej, rozciągając się na południowy wschód od rynku głównego. Jej zabudowa – inaczej niż w części chrześcijańskiej – miała w głównej mierze charakter drewniany. Prawdopodobnie około poł. XVI w. powstała w Kazimierzu pierwsza drewniana bożnica, która w 1567 r. została zniszczona na skutek pożaru. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej Żydzi stanowili ponad 60 proc. wszystkich mieszkańców miasta.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”