Wystawy
23–25.08.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Kocku

Kilka dziewczyn siedzi pod stołem.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Naszym partnerem lokalnym był Dom Kultury im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, a koordynatorką lokalną Pani Sylwia Dmowska.

– Umieszczona w centrum miasta wystawa to doskonały punkt wyjścia do kolejnych, towarzyszących jej działań, które miałyby nie tylko cele edukacyjne, takie jak kultura żydowska i historia regionu, ale to także świetny początek do działań integracyjnych, wyciągnięcia ludzi z domu w ten letni czas. Chcemy zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych, żeby podjęli aktywność chociażby udziału w jednej z wycieczek – mówi koordynatorka lokalna projektu, Sylwia Dmowska

Wspólnie z partnerami lokalnymi przeprowadziliśmy działania, mające na celu przypomnieć o społeczności żydowskiej mieszkającej w Kocku przed wybuchem II wojny światowej:

  • Wycieczka piesza i rowerowa
  • Wykład z towarzyszącą mu mini-wystawą judaików
  • Koncert zespołu Klezmaholics
  • Pokazy 10. Międzynarodowego Festiwalu Żydowskie Motywy

Nasi edukatorzy przeprowadzili dwa warsztaty z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich. Pierwsze z nich, adresowane do młodszych dzieci, pt. „Mały wielki teatr” to zajęcia na bazie „Opowiadań dla dzieci” I.B. Singera.

Wspólnie przygotowaliśmy i ozdobiliśmy scenę, ponadto każde dziecko wykonało własną drewnianą kukiełkę – jednego z bohaterów opowieści. Prace (kartonowe sceny, afisze, kukiełki) uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą, by na podstawie proponowanego scenariusza mogli wystawić miniprzedstawienie, na przykład w szkole albo w domu.

Młodzież z gimnazjów i liceów w ramach warsztatu „Bejt Jehudi” usłyszała o tradycyjnym żydowskim domu, roli rodziny, podziale obowiązków. Uczestnicy mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów, między innymi dowiedzieć się, jakie są zasady funkcjonowania koszernej kuchni.

Dlaczego Kock?

Kock to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Pierwsi Żydzi pojawili się w Kocku być może już w 1 ćwierci XVI stulecia, w okresie kiedy miasto stało się własnością Firlejów lub – według innych źródeł – dopiero na początku XVII wieku. W 1829 r. w Kocku osiedlił się cadyk Mendel Morgenstern. Cieszył się on wielkim autorytetem wśród Żydów. Dzięki niemu Kock odwiedzany był przez Żydów z całej Polski, a nawet z zagranicy. W latach 30. XX wieku Żydzi stanowili połowę mieszkańców miasta.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”