Wystawy
12–13.08.2014

Relacja: „Muzeum na kółkach” w Szczebrzeszynie

Chrząszcz ze Szczebrzeszyna (posąg) gra na skrzypcach przed wagonikiem z napisem Muzeum na kółkach.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Dlaczego Szczebrzeszyn?

Szczebrzeszyn to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Nie wiadomo dokładnie, kiedy w Szczebrzeszynie zaczęli osiedlać się Żydzi, choć niektórzy badacze wskazują nawet na początek XV lub koniec XIV w. Najprawdopodobniej na początku XVI w. powstała też w Szczebrzeszynie pierwsza synagoga zniszczona podczas powstania Chmielnickiego.

Żydzi szczebrzeszyńscy handlowali suknem, płótnem, artykułami korzennymi, towarami kolonialnymi i zbożem. Poza handlem i rzemiosłem domeną ich działalności była arenda. Arendowali stawy, browary, gorzelnie i młyny. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej społeczność żydowska stanowiła 43 proc. wszystkich mieszkańców miasta.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”