Muzeum
zgłoszenia do 15 listopada

Zostań przewodnikiem po Muzeum POLIN – zapraszamy na kurs

Przewodniczka oprowadza grupę po wystawie.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Chcesz zostać przewodnikiem po pierwszej na świecie wystawie, pokazującej 1000 lat historii Żydów w Polsce? Chcesz związać się z najnowocześniejszym muzeum w kraju odwiedzanym przez gości z całego świata? Zostań przewodnikiem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zapraszamy na kurs szkoleniowy 1000 lat historii Żydów Polskich  wystawa stała organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i biuro podróży Guide Service.

Zachęcamy wykwalifikowanych warszawskich przewodników miejskich, edukatorów, nauczycieli i studentów na cykl szkoleniowy przygotowujący do oprowadzania po wystawie stałej muzeum. Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą wymagane egzaminy, będą miały możliwość otrzymania certyfikatu przewodnika Muzeum POLIN, upoważniającego do oprowadzania po wystawie stałej grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych, własnych i zleconych przez muzeum.  

Termin i miejsce kursu

Kurs prowadzony będzie od grudnia 2014 do końca marca 2015 w budynku Muzeum POLIN przy ul. Anielewicza 6.

Profil kandydata na przewodnika

 • Mile widziane wykształcenie wyższe lub studenci, szczególnie kierunków: hebraistyka, judaistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, etnologia/antropologia kulturowa, socjologia.
 • Mile widziane doświadczenie w: realizacji projektów związanych z tematyką żydowską, pracy w charakterze edukatora, nauczyciela (szkolnego lub akademickiego), pracy w charakterze przewodnika (miejskiego bądź muzealnego).
 • Mile widziana znajomość języków obcych

Jak się zapisać?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego pod tym linkiem.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres [email protected] do 15 listopada br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową do 24 listopada 2014 roku. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty (szczegóły poniżej).

Przebieg szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w 3 etapach.

ETAP 1: PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO  Z WIEDZY HISTORYCZNEJ (1 GRUDNIA 2014  20 STYCZNIA 2015)

Celem tego etapu szkolenia jest samodzielne przygotowanie się uczestników (na podstawie materiałów szkoleniowych i pracy własnej w przestrzeni wystawy stałej Muzeum POLIN) do testu sprawdzającego wiedzę historyczną. Oparty on będzie na pozycjach bibliograficznych przygotowanych przez ekspertów i odnoszących się do każdego z okresów historycznych siedmiu galerii tematycznych wystawy stałej.

W tym etapie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe:

 • skany zalecanych lektur na płycie CD (LISTĘ LEKTUR MOŻNA POBRAĆ TUTAJ),
 • nagrania ze spacerów kuratorskich w poszczególnych galeriach historycznych wystawy stałej,
 • imienną kartę wolnego wstępu do muzeum na czas trwania kursu pozwalającą na swobodne poznawanie wystawy stałej.

Termin egzaminu pisemnego (test): 20 stycznia 2015

Zaliczenie testu jest warunkiem przystąpienia do drugiego etapu szkolenia.

ETAP 2: KONSULTACJE I PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (20 STYCZNIA – 28 LUTEGO 2015)

Na tym etapie szkolenia zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne z opiekunami naukowymi i kuratorami poszczególnych galerii oraz etatowymi przewodnikami Muzeum POLIN. Ich celem będzie ugruntowanie wiedzy i nauka prezentowania ekspozycji zgodnie z intencjami autorów galerii historycznych.

Uczestnicy przygotowują się do egzaminów praktycznych.

ETAP 3: EGZAMINY PRAKTYCZNE W PRZESTRZENI WYSTAWY STAŁEJ

Egzaminy praktyczne odbędą się w marcu. Dokładne terminy zostaną ustalone po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego.

 • Egzaminy praktyczne, część I

  Egzamin odbędzie się w przestrzeni wystawy stałej, w każdej z galerii. Zostanie przeprowadzony z udziałem kuratorów, opiekunów naukowych oraz merytorycznych pracowników działu edukacji. Jego celem będzie sprawdzenie wiedzy historycznej, wiedzy na temat tradycji, kultury i obyczajów żydowskich oraz praktycznych umiejętności przewodnickich – tj. prezentacji poszczególnych galerii zwiedzającym z uwzględnieniem specyfiki różnych grup zwiedzających, techniki pracy i przekazu oraz umiejętności interpersonalnych.
   
 • Egzamin praktyczny, część II

  Egzamin odbędzie się w przestrzeni wystawy stałej. Zadaniem kandydata na przewodnika będzie oprowadzanie po całości wystawy stałej w założonym czasie, zgodnie z wcześniej przekazanymi wytycznymi. Zdanie egzaminu umożliwi otrzymanie certyfikatu przewodnika Muzeum POLIN, upoważniającego do oprowadzania po wystawie stałej grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych, własnych i zleconych przez muzeum.

Koszt szkolenia

Pełen koszt szkolenia wynosi  400 zł. Numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym do szkolenia. Opłata za szkolenie będzie płatna w dwóch ratach.

 • Rata 1 w wysokości 150 zł – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu. Przelew musi zostać zrealizowany do 30 listopada.
 • Rata 2 w wysokości 250 zł – osoby, które zdadzą egzamin pisemny i zostaną zakwalifikowane do praktycznej części egzaminów. Przelew musi zostać zrealizowany w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników testu.

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres [email protected].