Edukacja

Relacja: Szkolenie dla edukatorów "Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku"

W dniach 9-14 listopada 2014 już po raz drugi w Centrum Edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a po raz trzeci dla polskich edukatorów, odbył intensywny kurs  doskonalący pt. „Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku”, realizowany wspólnie przez USC Shoah Foundation Institute i Muzeum POLIN. Szkolenie było wyjątkowe również z tego powodu, że odbyło się 2 tygodnie po oficjalnym otwarciu wystawy stałej Muzeum, przedstawiającej 1000 lat obecności Żydów na ziemiach polskich i w czasie obchodów 20. rocznicy powstania USC Shoah Foundation.

Trzynastu bardzo doświadczonych edukatorów z całej Polski, pracujących zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, przez tydzień zgłębiało tajniki tworzenia materiałów edukacyjnych z zakresu najnowszej historii Polski i Europy, edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka.

Bardzo ważne było różne spojrzenie na tematykę prezentowane podczas kursu, inne treści były istotne dla nauczycieli historii i WOS, inne dla polonistów, a jeszcze inne dla nauczyciela języków obcych.

Po raz kolejny uczestnicy szkolenia mogli doświadczyć, jak ważne jest korzystanie z zasobów Archiwum Historii Wizualnej – największego na świecie zasobu historii mówionej, jako narzędzia, które ma szansę wpływać na kształtowanie otwartej postawy wobec inności wśród młodego pokolenia Polaków.

Podczas podsumowania i ewaluacji uczestnicy nie mogli wskazać jednego – najważniejszego waloru programu „Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku”, każda część kursu wydawała się dopełniać całość, co wskazywali w swoich wypowiedziach.

Za rok znowu się tu spotkają – po to, by zaprezentować projekty edukacyjne przygotowane przez siebie w oparciu o video relacje świadków historii XX wieku zgromadzonych w USC Shoah Foundation.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”