Goście w muzeum

18.12.2014

Pierwsze Damy Polski i Ukrainy odwiedziły Muzeum POLIN

fot. Danuta Matloch/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

17 grudnia 2014 r. Małżonki prezydentów Polski i Ukrainy Anna Komorowska i Maryna Poroszenko odwiedziły Muzeum POLIN. Pierwsze Damy obejrzały wystawę stałą, po której oprowadzał je zastępca dyrektora Zygmunt Stępiński wraz z kuratorką Ewą Małkowską-Bieniek.

Panie miały okazję podziwiać pięknie zrekonstruowane sklepienie synagogi z Gwoźdźca, miasteczka leżącego na terenie dzisiejszej Ukrainy, a także galerię „Na żydowskiej ulicy” prezentującą życie kulturalne i polityczne II Rzeczpospolitej.

Prezydent Ukrainy wraz z Małżonką przyjechali do Polski na dwudniową wizytę na zaproszenie Prezydenta RP. Muzeum POLIN zostało wybrane jako jeden z punktów programu.

18.12.2014