Muzeum

02.01.2015

3 maja Muzeum POLIN jest czynne

Fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Serdecznie zapraszamy do Muzeum POLIN 3 maja. W ten wtorek muzeum będzie wyjątkowo czynne, mimo że wtorki są zwykle dniami serwisowymi. Jednak ponieważ 3 maja jest dniem wolnym od pracy, chcemy umożliwić możliwość zwiedzenia muzeum wszystkim, którzy dotąd nie mieli ku temu okazji.

Muzeum będzie tego dnia czynne w godzinach 10–18.

02.01.2015