Edukacja

23–27.01.2015

Szkolenie dla edukatorów „Auschwitz: The Past is Present”

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W dniach 23–27 stycznia 2015 odbędzie się w Polsce szkolenie dla edukatorów z całego świata poświęcone zagadnieniu Holokaustu. Partnerem i współgospodarzem wydarzenia jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Szkolenie jest organizowane przez USC Shoah Foundation i odbywa się pod auspicjami UNESCO.

Edukatorzy i nauczyciele z wielu krajów przyjadą do Polski, by wspólnie zastanowić się nad historycznym krajobrazem przed Holokaustem, w jego trakcie i po nim. Przyjrzą się zmianom w sposobach upamiętniania wydarzeń i obchodów ważnych rocznic z tego obszaru w kontekście lokalnym i globalnym oraz nad pedagogicznymi różnicami między upamiętnianiem i nauczaniem o Holokauście. Ważnym elementem szkolenia będzie również wykorzystywanie świadectw i miejsc pamięci jako narzędzi edukacyjnych w pracy z uczniami w szkole.

W programie warsztatów znalazły się tematy i zagadnienia takie jak nauczanie z wykorzystaniem relacji, opowiadań i historii prywatnych dostępnych na platformie IWitness stworzonej przez USC Shoah Foundation, używanie nowych mediów i zasobów cyfrowych w edukacji, wpływie spotkań ze świadkami na uczniów w klasie, posługiwanie się świadectwami z przeszłości w nauczaniu o teraźniejszości – kształtowaniu otwartych postaw, przeciwdziałaniu stereotypom, budowaniu wspólnoty opartej na tolerancji i szacunku.

Uczestnicy szkolenia zwiedzą również Muzeum POLIN oraz Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Muzeum POLIN jest polskim partnerem USC Shoah Foundation. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie mogą korzystać podczas warsztatów w Centrum Edukacyjnym z unikalnych zasobów platformy IWitness, na której zamieszczonych jest ponad 1400 relacji świadków historii.

 

        

  

14.01.2015