Wystawy

27.01.2015

Wystawa „Z narażeniem życia” w Madrycie, Wilnie i w Essen

zdjęcie ilustracyjne - plakat
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz 27 stycznia i przypadającego tego dnia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Wilnie, Madrycie oraz Essen pokazana zostanie wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” przygotowana przez muzeum POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Ekspozycja prezentuje historie Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin, nieśli pomoc prześladowanym Żydom. W okupowanej przez Niemców Polsce w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Po wojnie część z ratujących została uhonorowana przez państwo Izrael tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi.

„Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” powstała na podstawie wyjątkowej kolekcji świadectw Sprawiedliwych i Ocalonych, które zostały zgromadzone w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” prowadzonego przez Muzeum POLIN.

Wystawa przetłumaczona została na pięć języków: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i litewski. Dotychczas pokazywana była w Paryżu, Tallinie, Warszawie, Szczecinie oraz Toruniu.

Wystawa można oglądać:

  • w wersji hiszpańskiej (przygotowanej we współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie) w Centro Sefarad-Israel w Madrycie od 27 stycznia do końca lutego 2015 r. W wernisażu wzięła udział była więźniarka KL Auschwitz, Janina Rekłajtis. 
  • w wersji litewskiej (przygotowanej we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie) w Centrum Tolerancji Litewskiego Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie od 27 stycznia do końca marca.
  • w wersji niemieckiej (powstałej we współpracy z Instytutem Polskim w Düsseldorfie) od 15 stycznia do 15 lutego w Starej Synagodze (Alte Synagoge) w Essen. Tydzień po jej zakończeniu, 22 lutego, zostanie przeniesiona do Muzeum Miejskiego (Stadt Museum) w Düsseldorfie. Będzie tam przez miesiąc w ramach festiwalu „Jüdische Kultur Tage“ – Dni Kultury Żydowskiej w Düsseldorfie. Oficjalne otwarcie wystawy w Muzeum Miejskim odbędzie się 26 lutego 2015 roku.
27.01.2015