Ogłoszenie
06.02.2015

Konkurs na opracowanie koncepcji i projektu edukacyjnej gry planszowej „Muzeum na kółkach"

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Aktualizacja z dn. 03.04.2015 r.: 

Jury Konkursu na opracowanie koncepcji i projektu edukacyjnej gry planszowej „Muzeum na kółkach" po debatach wyłoniło zwycięzców. Konkurs wygrał projekt Art Ekipy. Dziękujemy Państwu za zgłoszenie swoich prac.”

Aktualizacja z dn. 26.03.2015 r.: 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Z powodu przedłużających się konsultacji z autorytetami w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i religii żydowskiej nad merytoryczną zawartością zgłoszonych do konkursu projektów jesteśmy zmuszeni do przesunięcia daty rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki zostaną ogłoszony do dnia 3 kwietnia 2015 r.

Aktualizacja z dn. 24 lutego 2015 r.: Następuje zmiana regulaminu w punkcie 7.f. Nowe brzmienie:  „szacunkowej kalkulacji kosztów wykonania 500 egzemplarzy gry”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji i projektu edukacyjnej gry planszowej Muzeum na kółkach.

Konkurs realizowany jest w ramach komponentu I Muzeum na kółkach,  stanowiącego część projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe finansowanego z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Załączniki: