Nauka

13.02.2015

Centropa

fot. www.centropa.org

Centropa jest organizacją pozarządową, która postawiła sobie za cel utrwalanie wspomnień świadków historii – osób, które przeżyły Holokaust. Od 2000 r. Centropa przeprowadziła przeszło 1 400 wywiadów z osobami z 15 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W trakcie wywiadów Centropa pozyskuje również skany fotografii od osób, z którymi przeprowadza wywiad.

Wywiady w formie transkrypcji publikowane są na stronie internetowej organizacji. Baza ta stopniowo jest rozbudowywana.

Baza dostępna jest w języku angielskim.

13.02.2015