Nauka

13.02.2015

Gesher Galicia

fot. www.geshergalicia.org

Gesher Galicja jest niezależną organizacją założoną przez pasjonatów, która promuje i prowadzi historyczne badania genealogiczne ludności żydowskiej z obszaru historycznej Galicji, która dziś jest częścią południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.

Wśród wielu inicjatyw badawczych największym projektem prowadzonym przez Gesher Galicię jest budowa indeksu osób zamieszkujących obszar całej Galicji na podstawie wszelkich spisów ludności. Chociaż głównym celem jest zbieranie informacji na temat ludności żydowskiej, organizacja nie wyklucza ze swych baz danych informacji dotyczących innych grup narodowościowych, etnicznych i religijnych, które zamieszkiwały ten region.

GesherGalicia również gromadzi cyfrowe kopie map, w tym również bardzo dokładnych map katastralnych.

Baza dostępna jest w języku angielskim.

www.geshergalicia.org

13.02.2015