Spotkanie
20 kwietnia, godz. 11.00–12.45

Giełda Projektów

fot. flickr/Fredo, CC BY-NC-SA 2.0

Nie bierzesz udziału w konferencji, ale interesujesz się tematyką wielokulturowości i edukacją historyczną i chciałbyś przekonać się, jakie ciekawe projekty z tego zakresu można spotkać w Polsce i na świecie? Dajemy Ci taką możliwość!

Organizacje i instytucje kultury będą mogły zaprezentować swój pomysł w formule PechaKucha – 20 slajdów po 20 sekund każdy, łącznie (rygorystycznie przestrzegane!) 6 minut 40 sekund prezentacji. Pragniemy zaprezentować 10 najciekawszych inicjatyw. Po prezentacjach będzie można bliżej zapoznać się z ideami wybranych projektów, dyskutując przy stolikach z ich autorami o głównych założeniach, wymieniając się doświadczeniami.

Do uczestnictwa w Giełdzie w roli słuchaczy/dyskutantów zapraszamy wszystkich chętnych oraz zwiedzających Muzeum.

20 kwietnia, godz. 11.00–12.45, wstęp wolny.


Zachęcamy do zapoznania się z projektami, o których będzie można usłyszeć podczas Giełdy Projektów:

Agata Gołąb, Games Development – „Detektywi Kaszubskiej Historii”                                                                                              

Projekt „Detektywi Kaszubskiej Historii” jest przykładem zastosowania gry przestrzennej w działaniach edukacyjnych. Polegał na zorganizowaniu we współpracy z mieszkańcami wsi Swornegacie na Kaszubach i miejscowymi instytucjami kultury, zdalnej gry przestrzennej opartej na historii i tradycjach lokalnych. Jest ona formą rozrywki a jednocześnie przybliża turystom historię i różnorodność kulturową Kaszub. Gra polega na odwiedzeniu punktów usytuowanych we wsi i najbliższej okolicy i rozwiązaniu zadań dotyczących lokalnej tradycji, rękodzieła, języka i wydarzeń historycznych.

Agnieszka  Chmielecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka – „Weź kurs na wielokulturowość”

„Weź kurs na wielokulturowość” to projekt edukacyjny skierowany do pracowników I sektora – od nauczycieli po służby mundurowe i pracowników służby zdrowia. Nabywają oni wiedzę z zakresu wielokulturowości, praw człowieka, migracji oraz przeciwdziałania dyskryminacji, którą przekują następnie prowadząc warsztaty pod superwizją. Mają one na celu uwrażliwienie, pogłębienie wiedzy i podniesienie poziomu kompetencji międzykulturowych pracowników sektora publicznego w Polsce. Dodatkowym elementem projektu jest multimedialna platforma e-learningowa dostępna dla uczestników i zawierająca materiały do samodzielnej nauki.

Krzysztof Jarymowicz, Fundacja dla Wolności – „Etnoliga”

Piłka nożna to pasja, która łączy miliony ludzi na całym świecie. Stąd pomysł na wykorzystanie sportu do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych i stworzenie w Warszawie Etnoligi, która jest rozgrywana co sezon już od pięciu lat. Kilkusetosobowa społeczność Polaków i cudzoziemców z blisko 50 krajów, kobiet i mężczyzn, wspólnie gra w piłkę, gotuje, opowiada o swoich krajach i drużynach. W ramach Etnoligi działa także otwarta akademia futbolu, która szkoli nauczycieli i lokalnych liderów na temat zasad wdrażania fair play. Organizowane są ponadto międzynarodowe seminaria ekspertów i praktyków w dziedzinie sportu i integracji społecznej, mecze pokazowe, wystawy, czy debaty we współpracy z międzynarodową siecią Football Against Racism in Europe - FARE, oficjalnym partnerem UEFA. 

Anna Janeczko, „Memory Project"

„Projekt Pamięć” to wyjątkowe przedsięwzięcie, które przenosi uczestników w sam środek procesu twórczego oraz wspomnień osoby, która przeżyła Holocaust. U jego źródeł leży opowieść artystki Roz Jacobs i jej matki Anny o losach Kalmana, młodszego brata Anny. Z tej opowieści powstał rozbudowany projekt cieszący się międzynarodowym uznaniem i podejmujący uniwersalną tematykę miłości, utraty i woli przetrwania. Składają się na niego wystawy, programy edukacyjne oraz filmy dokumentalne.

Miriam Kołak, Irena Madej, Narodowe Centrum Kultury – „Platforma Kultury”

Portal Platforma Kultury jest stworzonym przez Narodowe Centrum Kultury interaktywnym portalem poświęconym animacji kultury. Istotą Platformy Kultury jest współdziałanie oraz tworzenie efektywnej sieci kontaktów  i możliwości wymiany doświadczeń. To również obszerna baza wiedzy na temat animacji kultury, a także działania poza wirtualną rzeczywistością, jak organizowana przez Narodowe Centrum Kultury, Ogólnopolska Giełda Projektów – wydarzenie, które ma na celu umożliwienie wymiany praktyk i metod działania animatorów kultury i lokalnych liderów z całej Polski. 

Katarzyna Remin, Kampania Przeciw Homofobii – „Berlin – Yogyakarta”

Projekt "Berlin - Yogyakarta" ma na celu przypomnienie historii prześladowań gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalne i przysługują każdemu człowiekowi, również osobom nieheteroseksualnym. Narzędziem do realizacji tego celu była wystawa, której tytuł tworzą nazwy dwóch miast z dwóch kontynentów, co podkreśla globalną skalę zarówno zjawiska wykluczania jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna część wystawy, Berlinowi przypisany jest jej aspekt historyczny. Szkicuje on początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawia historię ich prześladowań przez nazistów.

Zuzanna Dłużniewska, Fundacja Inna Przestrzeń – „Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur”

Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu kultur to jedyny w Polsce portal dotyczący współczesnej wielokulturowości, a także informujący o wydarzeniach z nią związanych. Redakcja angażuje się w wiele projektów innych organizacji pozarządowych, a także co roku w ostatnią niedzielę sierpnia organizuje największy festiwal kultur w naszej części Europy - Wielokulturowe Warszawskie Street Party. Jest to festiwal uliczny wszystkich mieszkańców Warszawy, których różnorodne pochodzenie składa się na barwną mozaikę kulturową, często niedostrzeganą, czy niedocenianą w codziennym pośpiechu.

Małgorzata Waszczuk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – „Oblicza różnorodności”

„Oblicza różnorodności” to program, który daje możliwość zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej. Tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego. W ramach projektu organizowane są m.in. warsztaty, wykłady, spotkania, debaty, wystawy i rezydencje artystyczne. Tak różnorodne działania mają na celu zachęcić do spojrzenia na kulturę i historię Żydów polskich w szerszym, bardziej uniwersalnym kontekście budowania relacji swój-obcy, mniejszość-większość, funkcjonowania obok siebie odmiennych grup. 

Pamela Weisberger, Gesher Galicia

Projekt organizacji Gesher Galicia z Californii jest podróżą w czasie i przestrzeni do zaginionego królestwa Galicji; której dziedzictwo jest nadal żywe w ponad 6 tys. miast i miasteczek, znajdujących się obecnie na terytorium Polski i Ukrainy. Ta niezwykła podróż jest możliwa dzięki bazie danych  All Galicia oraz Sali Map Katastralnych, które ożywiają na nowo fascynujący, burzliwy świat mieszkańców Galicji (Polaków, Ukraińców, Austriaków, Niemców, wyznawców chrześcijańska i judaizmu).

Malwika Binny, Uniwersytet Typografia pokoju

Projekt „Typografia pokoju” obejmie studium przypadku współistnienia Żydów Kerali z innymi wspólnotami religijnymi, takimi jak hinduiści, chrześcijanie i muzułmanie na Wybrzeżu Malabarskim w południowych Indiach. Na przykładzie ich relacji projekt upowszechnia idee porozumienia kultur i życia w harmonii, z naciskiem na wzajemność i historyczne współistnienie. Realizowany jest poprzez działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI