Wydarzenie
17–20 marca

Dni Kultury Żydowskiej Adlojada w Szczecinie

fot. Muzeum POLIN

Muzeum POLIN jest patronem festiwalu, który odbędzie się od 17 do 20 marca pod hasłem „Kultura i prawo”

W programie festiwalu, odbywającego się w Szczecinie w dniach 17–20 marca, zaplanowano debaty na temat pojmowania prawa w rozmaitych obszarach kultury. Filozofowie rozprawiać będą m.in. o oddziaływaniu współczesnych prądów umysłowych na doktryny prawne, o relacjach między prawem religijnym i prawem świeckim i o wpływie kultury masowej na wyobraźnię prawną.

Odbędzie się też debata zatytułowana „Uniwersytet otwarty” z udziałem nauczyciela akademickiego, redaktora pisma społeczno-kulturalnego, duchownego, dyrektora instytucji kultury i polityka. 

W wydarzeniach Dni Kultury Żydowskiej Adlojada uczestniczyć będą przedstawiciele różnych dyscyplin i specjalności naukowych z kilku ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy. W ramach festiwalu odbędą się ponadto spotkania z okazji 40. rocznicy śmierci Hannah Arendt, wybitnej intelektualistki, której twórczość wywołała kilka debat istotnych dla kultury europejskiej XX wieku.

>> Pełny program festiwalu dostępny jest pod tym linkiem