Wydarzenie

20.03.2015

Materiały do pobrania

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Szablony z instrukcją wykonania papierowych żonkili:

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli:

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

20.03.2015