Film
24.04.2015

Relacja: „Karski i władcy ludzkości”

23 kwietnia Muzeum POLIN gościło wybitne osobistości świata polityki, filmu i kultury podczas uroczystej premiery filmu „Karski i władcy ludzkości” w reżyserii dokumentalisty, laureata nagrody EMMY, Sławomira Grünberga. Udział w tym wydarzeniu wzięli m.in. członkowie rodziny Jana Karskiego, marszałek Sejmu Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, Magdalena Łazarkiewicz, Janusz Zaorski, Cezary Harasimowicz i Adam Woronowicz.

Zgromadzonych powitał Zygmunt Stępiński, zastępca dyrektora Muzeum POLIN, podkreślając symboliczny wymiar czynów Jana Karskiego oraz przypominając jego obecność w działaniach programowych muzeum.

Przed rozpoczęciem projekcji filmu głos zabrał także minister spraw zagranicznych: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” - to słyszą Ci, którzy stają się Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Takim stał się Jan Karski, ale do końca zastanawiał się, czy udało mu się uratować to jedno życie. Nie uwierzyli Brytyjczycy, Amerykanie, prezydent Roosevelt, ale (Karski) jest Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, ma ten tytuł i jest symbolem dzisiaj naszej pamięci, naszej historii. Grzegorz Schetyna złożył również wieniec pod pomnikiem Jana Karskiego znajdującym się przed muzeum POLIN.

Film „Karski i władcy ludzkości” wchodzi do kin 24 kwietnia, w 101. rocznicę urodzin Jana Karskiego. To niezwykły obraz, zrealizowany w nowatorskiej formule, łączącej unikalne materiały archiwalne i sekwencje animowane. Opowiada historię bohatera Polskiego Państwa Podziemnego, którego amerykański „Newsweek” uznał za jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku. Jan Karski, pseudonim „Witold”, był emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego, potajemnie wysłanym do warszawskiego getta z misją rozpoznania sytuacji Żydów w przededniu „ostatecznego rozwiązania”.

Jako pierwszy człowiek na świecie ujawnił przed państwami zachodniej koalicji okrucieństwa i masowe zbrodnie na Żydach, jakich Niemcy dopuszczali się na terenie Polski. Tytuł filmu nawiązuje do rozmów, które Jan Karski odbywał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem i prezydentem USA Franklinem D. Rooseveltem, których nazywał właśnie „władcami ludzkości”.

Karski to bohater uniwersalny, ponadczasowy, który powinien stać się wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia na całym świecie – mów Sławomir Grünberg. Młodzi ludzie z natury rzeczy poszukują sensu życia i właściwych wzorców moralnych, a ‘Karski i władcy ludzkości’, pokazuje, że warto sobie czasem stawiać banalnie może brzmiące pytanie: czy jako jednostka jestem w stanie zmienić świat?”.

>> Więcej informacji o filmie można znaleźć tutaj.