Warsztaty

Zgłoszenia do 13.05.2015

Wielokulturowość w przestrzeni miasta

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Zapraszamy obcokrajowców mieszkających w Warszawie oraz przewodników miejskich po Warszawie na kurs „Wielokulturowość w przestrzeni miasta”.
 
Kurs będzie okazją do poszerzenia wiedzy o Warszawie – jej wielokulturowym dziedzictwie i współczesnej różnorodności, a także do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych. Podczas warsztatów zespoły składające się z przewodników i przedstawicieli różnych kultur wspólnie przygotują ścieżki zwiedzania Warszawy, na podstawie których przeprowadzą otwarte spacery.
 
Na kurs składają się:
 
  • 18 maja, godz. 17.00–20.00, warsztaty wprowadzające
  • 27 maja, godz. 17.00–20.00, warsztaty dotyczące pracy nad scenariuszem spaceru
  • 13–14 czerwca, godz. 11.00–17.00, dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne 
  • 24 czerwca, godz. 17.00–20.00, warsztaty dotyczące pracy nad scenariuszem spaceru
  • 26 sierpnia, godz. 18.00–20.00, dyskusja podsumowująca
Każda osoba biorąca udział w kursie będzie uczestniczyć w przygotowaniu i poprowadzeniu jednego spaceru śladem wielokulturowości w Warszawie. Łącznie przygotowane zostaną 4 spacery, które zostaną przeprowadzone w terminach:
 
  • 12 lipca w godz. 14.00–17.00
  • 19 lipca w godz. 14.00–17.00
  • 16 sierpnia w godz. 14.00–17.00
  • 23 sierpnia w godz. 14.00–17.00
 
Udział w kursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dla obcokrajowców ZNAJDUJE SIĘ  POD TYM LINKIEM, a formularz dla przewodników znajduje się POD TYM LINKIEM.
Formularze zgłoszeniowe należy przysyłać do 13.05.2015 r. do godziny 15.00 na adres a.majewska@polin.pl.
 
Osoby przesyłające zgłoszenia zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich warsztatach i do współprowadzenia jednego spaceru.
 
Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

30.04.2015