Edukacja
1-7 lipca 2015

X Międzynarodowa Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście

fot. Magda Starowieyska

Program adresowany jest do nauczycieli, edukatorów, liderów organizacji pozarządowych, doktorantów i studentów zajmujących się tematyką zagłady Żydów. Od dziewięciu lat Szkoła Letnia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co świadczy o jej wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Misją Szkoły Letniej jest budowanie społeczeństwa otwartego i sprawiedliwego oraz przeciwdziałanie ksenofobii i nietolerancji.

Zapisy trwają do 25 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje, program i formularz zgłoszeniowy są dostępne tutaj.

Corocznie w ramach Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście odbywają się wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje panelowe, spotkania z Ocalonymi z Holokaustu a także wizyty studyjne w Państwowym Muzeum  Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu.

Wykładowcami podczas Szkoły Letniej są wybitni polscy i zagraniczni eksperci, nauczyciele akademiccy oraz współpracownicy muzeów i miejsc pamięci. Zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji programu przyjęli m.in. prof. Michael Berenbaum, prof. Jan Tomasz Gross, prof. Zdzisław Mach, prof. Tadeusz Lubelski, prof. Sławomir Kapralski, prof. Jonathan Webber, prof. Andrzej Żbikowski, prof. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, prof. Dariusz Libionka, dr Piotr Trojański, Robert Szuchta.

Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście jest cyklicznym programem realizowanym wspólnie przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście, Uniwersytet Jagielloński oraz Illinois Holocaust Museum  and Education Center, Skokie, USA, we współpracy z: Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem  Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu  Yad Vashem w Jerozolimie, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Ukraińskim Centrum Studiów nad Holokaustem w Kijowie, Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

Głównym sponsorem X Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście jest Claims Conference. Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.

Centrum Badań Holokaustu UJ (CBH) jest jednostką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od roku akademickiego 2011/2012 CBH oferuje, we współpracy z Instytutem Europeistyki UJ, pierwsze w Polsce studia magisterskie kierunku europeistyka o specjalności Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach.