Edukacja
3 czerwca 2015

Prezentacja podręcznika „1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki”

fot. Karol Kwiatkowski

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz edukatorów muzealnych na spotkanie autorskie z Robertem Szuchtą i dyskusję wokół podręcznika 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki. Wszyscy uczestnicy otrzymają egzemplarz książki do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

Spotkanie odbędzie się pod hasłem: czy historia Żydów polskich jest potrzebna w szkolnej edukacji historycznej? 

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca, w godz. 1720 w Muzeum POLIN w sali projekcyjna A.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja internetowa

„Historia Żydów w Polsce liczy tysiąc lat. Dziesięć wieków minęło, od kiedy żydowscy kupcy z zachodu i południa Europy zaczęli przybywać na ziemie polskie. W kolejnych stuleciach żydowscy przybysze zostali nie tylko mieszkańcami, lecz także współtwórcami państwa polskiego. Przyczyniali się do jego rozwoju ekonomicznego, wzbogacali kulturę, wrośli w krajobraz polskich miast i miasteczek. Gminy żydowskie trwały przez wieki dziesiątkowane przez wojny, powstania i pogromy. Jednak to właśnie polskie ziemie stały się domem największej diaspory żydowskiej w historii. Żydzi polscy mogli tu kultywować swoje tradycje i obyczaje, pielęgnować i rozwijać życie duchowe. Wielu z nich czuło się jednocześnie Żydami i Polakami. Ani my Polacy, ani współcześni Żydzi nie zrozumiemy własnej historii, jeśli nie poznamy historii polskich Żydów.” – pisze we wstępie autor.

Książka 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki powstała z inicjatywy dyrekcji Muzeum POLIN. Jej cechą miała być eseistyczna narracja prezentująca autorską wizję historii Żydów w Polsce. 

W dyskusji udział wezmą:
 

  • dr hab. Jolanta Żyndul – główny historyk, Muzeum POLIN
  • dr hab. Michał Bilewicz – psycholog społeczny, Uniwersytet Warszawski
  • dr Katarzyna Zielińska – dydaktyk historii, Uniwersytet Warszawski, współautorka podręczników szkolnych do nauki historii
  • Robert Szuchta – autor podręcznika
  • Monika Koszyńska – kierowniczka Sekcji Edukacji Dzieci i Młodzieży Muzeum POLIN,  prowadzenie

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”