Edukacja
3 czerwca 2015

Prezentacja podręcznika „1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki”

Okładka przewodnika "1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki".
fot. Karol Kwiatkowski

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz edukatorów muzealnych na spotkanie autorskie z Robertem Szuchtą i dyskusję wokół podręcznika 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki. Wszyscy uczestnicy otrzymają egzemplarz książki do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

Spotkanie odbędzie się pod hasłem: czy historia Żydów polskich jest potrzebna w szkolnej edukacji historycznej? 

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca, w godz. 1720 w Muzeum POLIN w sali projekcyjna A.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja internetowa

„Historia Żydów w Polsce liczy tysiąc lat. Dziesięć wieków minęło, od kiedy żydowscy kupcy z zachodu i południa Europy zaczęli przybywać na ziemie polskie. W kolejnych stuleciach żydowscy przybysze zostali nie tylko mieszkańcami, lecz także współtwórcami państwa polskiego. Przyczyniali się do jego rozwoju ekonomicznego, wzbogacali kulturę, wrośli w krajobraz polskich miast i miasteczek. Gminy żydowskie trwały przez wieki dziesiątkowane przez wojny, powstania i pogromy. Jednak to właśnie polskie ziemie stały się domem największej diaspory żydowskiej w historii. Żydzi polscy mogli tu kultywować swoje tradycje i obyczaje, pielęgnować i rozwijać życie duchowe. Wielu z nich czuło się jednocześnie Żydami i Polakami. Ani my Polacy, ani współcześni Żydzi nie zrozumiemy własnej historii, jeśli nie poznamy historii polskich Żydów.” – pisze we wstępie autor.

Książka 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki powstała z inicjatywy dyrekcji Muzeum POLIN. Jej cechą miała być eseistyczna narracja prezentująca autorską wizję historii Żydów w Polsce. 

W dyskusji udział wezmą:

  • dr hab. Jolanta Żyndul – główny historyk, Muzeum POLIN
  • dr hab. Michał Bilewicz – psycholog społeczny, Uniwersytet Warszawski
  • dr Katarzyna Zielińska – dydaktyk historii, Uniwersytet Warszawski, współautorka podręczników szkolnych do nauki historii
  • Robert Szuchta – autor podręcznika
  • Monika Koszyńska – kierowniczka Sekcji Edukacji Dzieci i Młodzieży Muzeum POLIN,  prowadzenie

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”