Wystawy

29.05.2015

1000 lat historii Żydów polskich – wystawa stała

fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
29.05.2015