Edukacja

Relacja: "Pamięć dla przyszłości" - finał konkursu

"Pamięć dla przyszłości" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Muzeum POLIN oraz Żydowskim Instytutem Historycznym. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli do organizacji oraz realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach w ramach obchodu „Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości”, który jest upamiętniany 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w specjalnym konkursie plastycznym, którego uroczysty finał odbył się 3 czerwca. 

Muzeum POLIN już trzeci raz było miejscem finału ogólnopolskiego projektu i konkursu zarazem, podczas którego wręczono nagrody laureatom. Laureaci zostali wybrani przez Komisję Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich instytucji organizujących: Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu" w Polsce, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum POLIN. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora prof. Dariusza Stoli. Głos zabrali również: przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Joanna Sobolewska-Pyz, zastępcaca dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marlena Fałkowska, dyrektor ŻIH, prof. Paweł Śpiewak, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małgorzata Skórka.

W tym roku napłynęło na konkurs około 40 prac. Nagrodzono i wyróżniono dziewięć z nich w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Finałowi towarzyszyła wystawa wszystkich prac konkursowych. Wyeksponowano je w holu przed Audytorium. Przedstawienie nagrodzonych prac oraz zwycięskich zespołów szkolnych (opiekunowie + uczniowie) poprowadziła pani Joanna Sobolewska-Pyz. Podczas prezentacji prac, wręczania dyplomów oraz nagród uczniowie i ich opiekunowie dzielili się tym, jak powstawały ich koncepcje oraz jakie odczucia towarzyszyły im podczas wykonywania projektów.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy udali się na oglądanie wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”, która stanowiła inspirację dla tematu tegorocznego projektu. Po obiedzie w muzealnej restauracji uczestnicy finału zostali oprowadzeni po wystawie stałej Muzeum POLIN przez edukatorów.

Organizatorzy: