Muzeum

Porozumienie między Muzeum POLIN a Instytutem Pamięci Narodowej

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

26 czerwca Muzeum POLIN i Instytut Pamięci Narodowej zawarły porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy na temat historii Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w latach 1918-1989.

Porozumienie dotyczy przyszłych wspólnych działań edukacyjnych, badawczych i wystawienniczych, organizacji konferencji i seminariów naukowych, wymiany rezultatów badań prowadzonych w obu instytucjach, a także wzajemnego udostępniania pozyskanych materiałów niezbędnych do realizacji projektów naukowych i edukacyjnych prowadzonych przez instytucje.