Edukacja
27.07.2015

Relacja: Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku – IV edycja kursu doskonalącego dla nauczycieli

W dniach 19-24 lipca w Centrum Edukacyjnym Muzeum POLIN  12 doświadczonych nauczycieli i metodyków uczyło się, jak korzystać na lekcjach z zasobów największego na świecie archiwum historii mówionej – Archiwum Historii Wizualnej USC Shoah Foundation. Składa się ono z prawie 53 tyś. video relacji świadków historii XX wieku. Zgromadzono w nim świadectwa osób, które przeżyły Zagładę, ludobójstwa w Rwandzie i w Kambodży, ludobójstwo Ormian oraz ocalałych z Masakry Nankińskiej w Chinach.

Uczestnicy kursu mieli niepowtarzalną szansę zapoznać się z zasobami archiwum, do którego dostęp jest możliwy w naszym Muzeum, a także dowiedzieć się, jak z niego korzystać, jak przeszukiwać go pod kątem interesujących nas informacji i, przede wszystkim, jak wykorzystywać zebrane tam materiały w edukacji. Rokrocznie integralną częścią szkolenia są wykłady z zakresu teorii historii mówionej, aspektów etycznych związanych z wykorzystywaniem relacji oraz z konstruktywizmu w nauczaniu.

Mimo bardzo intensywnej pracy przez 6 dni, uczestnicy wyjeżdżali z poczuciem niedosytu , ale też z rodzącymi się pomysłami na lekcje i projekty edukacyjne wykorzystujące relacje świadków historii. Ta dwunastka spotka się w muzeum ponownie na wiosnę przyszłego roku i wtedy zaprezentuje wyniki swojej pracy, czyli gotowe scenariusze zajęć edukacyjnych, których centralnym punktem będą opowieści świadków historii XX wieku.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”