Wystawy

Wystawa Muzeum POLIN w kieleckim areszcie

zdjęcie ilustracyjne - plakat
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wystawa „Z narażeniem życia – Polscy ratujący Żydów podczas Zagłady” w lipcu 2015 r. odwiedziła Areszt Śledczy w Kielcach. Ekspozycja została włączona do programu „ZOCHRIM”, któremu patronuje Muzeum POLIN.

Program ten, realizowany już po raz piąty, adresowany jest do osób przebywających w areszcie. Jego celem jest rozbudzanie sfery poznawczej, emocjonalnej oraz kształtowanie postaw sprzeciwu przeciwko przejawom antysemityzmu, nietolerancji, aktom ksenofobii i agresji.

W ramach programu przebywający w areszcie biorą udział w wykładach, projekcjach filmów, spektaklach, koncertach oraz wyjazdach edukacyjnych związanych z kulturą i historią Żydów. Są one nie tylko źródłem wiedzy, ale także uczą wrażliwości emocjonalnej i pokazują najbardziej drastyczne konsekwencje braku tolerancji, który w przeszłości przyczynił się do Zagłady.

Wystawa „Z narażeniem życia...” prezentuje historie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin, nieśli pomoc prześladowanym Żydom.

Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi.

Wystawa została zrealizowana w ramach muzealnego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2013 roku.

28.07.2015