Wystawy

Wystawa o Sprawiedliwych w Düsseldorfie i Moskwie

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Przygotowana przez Muzeum POLIN w partnerstwie z MSZ wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” w lutym 2015 r. odwiedziła Düsseldorf i Moskwę. Wersja niemiecka wystawy została zaprezentowana w Muzeum Miasta Düsseldorfu w ramach festiwalu Dni Kultury Żydowskiej w Nadrenii.

Wernisaż odbył się 26 lutego 2015 roku. Jednocześnie otwarta została także wystawa „W mgnieniu oka. Żydzi w Düsseldorfie po roku 1945” / „Von Augenblick zu Augenblick. Juden in Düsseldorf nach 1945”. W uroczystości wzięło udział ponad 400 osób, w tym przedstawiciele Landu Nadrenii Północnej Westfalii, miasta Düssedorfu i Gminy Żydowskiej Düssedlorfu. Muzeum reprezentowała wicedyrektor Dorota Keller-Zalewska. Wystawa w niemieckiej wersji językowej została przygotowana we współpracy z Instytutem Polskim w Düssedlorfie.

Pokaz wystawy w wersji rosyjskiej przygotowanej we współpracy z Ambasadą RP w Moskwie, towarzyszył wykładowi Normana Daviesa pt. „Kto wygrał II wojnę światową”. Wydarzenie odbyło się w ambasadzie 10 lutego 2015 roku. Wykład i wernisaż wystawy spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności, wśród  gości znaleźli się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, naukowcy moskiewskich uczelni i Rosyjskiej Akademii Nauk, przedstawiciele środowisk polonijnych oraz studenci.