Wystawy

Wystawa „Z narażeniem życia…” w Lipsku

fot. Christian Dietz

Na wernisażu, który odbył się 24 czerwca 2015 r. w kościele St. Trinitatis, Muzeum POLIN reprezentowała Beata Chomątowska-Szałamacha. Opowiedziała zebranym o treści i założeniach wystawy.

W imieniu Instytutu Polskiego w Berlinie głos zabrał Bernd Karwen. Zwrócił uwagę na obchodzoną niedawno 25. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem oraz wspomniał o dwóch Polakach, którzy mają swoje miejsca pamięci w przestrzeni publicznej Lipska.

W tym mieście upamiętniono Jana Karskiego oraz byłego Konsula Generalnego RP Feliksa Chiczewskiego, który jesienią 1938 roku udzielił pomocy ponad 1000 Żydów –prześladowanym w Lipsku obywatelom Polski.

Przemówił również rabin Zsolt Balla. Opowiedział historię swojej rodziny, która przeżyła Zagładę dzięki Sprawiedliwemu Raulowi Wallenbergowi, ratującemu Żydów na Węgrzech.

Wystawę w Lipsku można było oglądać do 23 lipca 2015 roku. Pokaz został zorganizowany we współpracy z Instytutem Polskim w Berlinie – filią w Lipsku.

„Z narażeniem życia…” to wystawa zrealizowana przez Muzeum POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2013 roku. Od tego czasu odbyło się już kilkanaście zagranicznych pokazów – m.in. w Paryżu, Madrycie, Moskwie, czy Hawanie. Przetłumaczona została na pięć języków: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i litewski.

28.07.2015