Ogłoszenie
Zgłoszenia do 23 sierpnia 2015

Otwieramy rekrutację na kurs przewodnicki po wystawie stałej Muzeum POLIN

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Chcesz zostać przewodnikiem/przewodniczką po pierwszej na świecie wystawie, pokazującej 1000 lat historii Żydów w Polsce? Chcesz związać się z najnowocześniejszym muzeum w kraju, odwiedzanym przez gości z całego świata? Zostań przewodnikiem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Już we wrześniu rusza kolejna edycja kursu szkoleniowego 1000 lat historii Żydów Polskich – wystawa stała organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i we współpracy z Biurem Podróży „Guide Service”.

Zapraszamy na cykl szkoleniowy, przygotowujący do oprowadzania po ekspozycji stałej Muzeum POLIN. Szczególnie zachęcamy osoby studiujące, osoby mające doświadczenie w edukacji nieformalnej, nauczycielki i nauczycieli, i wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się z wymagającym, ale fascynującym zawodem przewodniczki/przewodnika Muzeum POLIN! Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą wymagane egzaminy, otrzymają certyfikat przewodnika/przewodniczki Muzeum POLIN, upoważniający do oprowadzania po wystawie stałej. 

Termin i miejsce kursu

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2015, przewidywane zakończenie egzaminów to luty 2016. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Anielewicza 6. Termin składania zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2015.

Procedura kwalifikacji na szkolenie

Kurs realizowany jest zgodnie z regulaminem dla przewodników współpracujących z Muzeum POLIN. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego tutaj. Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy aplikacyjnych drogą mailową na adres: akademiapolin@polin.pl.

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na udział w rekrutacji, kursie i egzaminach zgodnie z zapisami w Regulaminie.

Profil kandydata na przewodnika

  • wykształcenie

Mile widziani będą kandydatki i kandydaci mający wykształcenie wyższe oraz  studentki i studenci kierunków: hebraistyka, judaistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, etnologia/antropologia kulturowa, socjologia.

  • doświadczenie zawodowe

Mile widziane będzie doświadczenie m.in.: w: realizacji projektów związanych z tematyką żydowską, pracy w charakterze edukatora/edukatorki, nauczycielki/nauczyciela (szkolnego lub akademickiego), pracy w charakterze przewodnika/przewodniczki.

  • znajomość języków obcych

Mile widziana będzie biegła znajomość języków obcych, pozwalająca na oprowadzanie po wystawie w danym języku. Szczególnie poszukiwane są osoby znające język hebrajski oraz języki niemiecki  i francuski. 

  • ukończone kursy/szkolenia

Mile widziane będą kursy z zakresu edukacji, umiejętności trenerskich i interpersonalnych, zarządzania projektami kulturalnymi, tradycji i kultury żydowskiej.

Proces rekrutacji

Komisja dokona wyboru kandydatek i kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową do 7 września 2015. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty. Umowa zostanie przekazana osobom zakwalifikowanym do szkolenia.

Przebieg szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w 3 etapach.

Etap 1: przygotowanie do egzaminu teoretycznego z wiedzy historycznej oraz wiedzy dotyczącej kultury, tradycji i religii żydowskiej
Wrzesień 2015 – 27 października 2015

Celem tego etapu szkolenia jest samodzielne przygotowanie się osób uczestniczących w szkoleniu do testu sprawdzającego wiedzę historyczną i ogólną znajomość kultury, tradycji i religii żydowskiej. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą korzystały z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Muzeum. Dodatkowo, rekomendowane jest samodzielne eksplorowanie przestrzeni wystawy stałej, w celu dogłębnego zapoznania się z jej tematyką i formą prowadzonej narracji. Test sprawdzający wiedzę oparty będzie o pozycje bibliograficzne przygotowane przez ekspertów.

W tym etapie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe:

  • CD ze skanami lektur. Lista lektur dostępna jest tutaj
  • nagrania wykładów historycznych dotyczących okresów omawianych w poszczególnych galeriach wystawy stałej
  • imienną kartę „wolnego wstępu” do muzeum na czas trwania kursu (pozwalającą na poznawanie wystawy stałej)

Termin egzaminu pisemnego (test): 27 października 2015

Szczegółowe informacje o terminie i przebiegu testu zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na kurs. Do zaliczenia testu potrzebne jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie testu jest warunkiem przystąpienia do drugiego etapu szkolenia.

Etap 2: konsultacje i przygotowanie do egzaminu praktycznego
4 listopada – 22 listopada 2015

Na tym etapie szkolenia zorganizowane zostaną zajęcia z metodyki pracy (teoretyczne i praktyczne) oraz spotkania konsultacyjne z kuratorami i kuratorkami poszczególnych galerii oraz etatowymi przewodniczkami i przewodnikami Muzeum POLIN. Ich celem będzie ugruntowanie wiedzy i nauka prezentowania ekspozycji zgodnie z intencjami autorów galerii Muzeum POLIN. Na tym etapie szkolenia uczestnicy przygotowują się do egzaminów praktycznych, korzystając z możliwości udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Ramowy plan kursu dostępny jest tutaj.

Etap 3: egzaminy praktyczne w przestrzeni wystawy stałej

Egzaminy praktyczne rozpoczną się w połowie grudnia 2015. Dokładne terminy zostaną ustalone po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego.

Egzaminy praktyczne, część I

Egzamin odbędzie się w przestrzeni wystawy stałej, w trzech losowo wybranych galeriach. Zostanie on przeprowadzony z udziałem kuratorów i kuratorek, opiekunów i opiekunek naukowych oraz merytorycznych pracowników i pracowniczek działu edukacji. Jego celem będzie:

  • sprawdzenie wiedzy historycznej
  • znajomości tradycji, kultury i obyczajów żydowskich w odniesieniu do treści znajdujących się na wystawie
  • praktycznych umiejętności przewodnickich – tj. prezentacji poszczególnych galerii zwiedzającym z uwzględnieniem specyfiki różnych grup odbiorców, techniki pracy i przekazu oraz umiejętności interpersonalnych

Egzamin praktyczny, część II

Egzamin odbędzie się w przestrzeni wystawy stałej. Zadaniem kandydata/kandydatki na przewodnika będzie oprowadzanie po całości wystawy stałej. Podczas tego egzaminu Komisja może również sprawdzić umiejętność oprowadzania we wskazanych przez kandydatki i kandydatów językach obcych.

Zdanie egzaminu umożliwi otrzymanie certyfikatu przewodnika Muzeum POLIN, upoważniającego do oprowadzania po wystawie stałej (grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych, własnych i zleconych przez muzeum).

Koszt szkolenia

Pełen koszt szkolenia wynosi  400 zł. Numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym do szkolenia. Opłata za szkolenie będzie płatna w dwóch ratach.

Rata 1: 150 zł

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu. Przelew musi zostać zrealizowany do 10 września 2015.

Rata 2: 250 zł

Osoby, które zdadzą egzamin pisemny i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w drugiej części szkolenia (zajęcia i egzaminy praktyczne). Przelew musi zostać zrealizowany w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników testu.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres akademiapolin@polin.pl

Partner projektu: