Edukacja

Kurs doskonalący dla nauczycieli

Grupa osób na spotkaniu.
fot. Alicja Szulc

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący. Podczas spotkań będą mogli poszerzyć swoją wiedzę za zakresu historii i kultury polskich Żydów oraz poznać metody pracy z wybranymi tematami, które proponuje Centrum Edukacji muzeum w ramach oferty edukacyjnej dla szkół.

Kurs podzielony jest na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Do grupy podstawowej mogą zgłosić się nauczyciele, którzy dopiero planują udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum POLIN. Mogą oni zapisać się od razu na cały kurs lub wybrać tylko część spotkań. Grupa zaawansowana jest przeznaczona dla nauczycieli szczególnie zainteresowanych tematyką żydowską i wykorzystaniem jej w edukacji. W jej przypadku obowiązują zapisy na wszystkie zajęcia i do zaliczenia kursu konieczna jest obecność na minimum 7 spotkaniach oraz na weekendowym szkoleniu antydyskryminacyjnym w dniach 17-18 października. W ramach kursu rozszerzonego na każde ze spotkań będzie dostępna pula wolnych miejsc dla osób spoza kursu.

Spotkania będą odbywały się w wybrane środy od października 2015 do marca 2016 w godzinach 16:30-19:30 w budynku Muzeum POLIN na ulicy Anielewicza 6 w Warszawie.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w programie.

1000 lat historii Żydów polskich. Kurs podstawowy dla nauczycieli

Uczestnicy kursu będą mieli wyjątkową okazję poznawania historii polskich Żydów poprzez kuratorskie zwiedzania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podróży przez kolejne galerie i epoki będą towarzyszyły warsztaty poświęcone metodom pracy z wybranymi tematami z wystawy. Każde spotkanie będzie prowadzone przez specjalistów – twórców wystawy stałej oraz doświadczonych edukatorów Centrum Edukacyjnego muzeum.

Rekrutacja na kurs rozpocznie się 5 października. Obowiązują zapisy przez internet. Pierwsze spotkanie w ramach kursu odbędzie się 21 października.

Terminy spotkań – kurs podstawowy (27 godzin)

21 października (przekrojowe oprowadzenie po wystawie)
4 listopada: Cykl życia – spacer tematyczny po całej wystawie poświęcony tradycjom związanym z kolejnymi etapami życia w społeczności żydowskiej od narodzin po śmierć
25 listopada: Pierwsze Spotkania – galeria poświęcona epoce średniowiecznej
9 grudnia: Paradisus Iudaeorum – galeria poświęcona epoce wczesnej nowożytności
20 stycznia: Miasteczko – galeria poświęcona okresowi XVII i XVIII wieku
17 lutego: Wyzwania Nowoczesności – galeria poświęcona okresowi XIX do I wojny światowej
2 marca: Ulica – galeria poświęcona okresowi dwudziestolecia międzywojennego
16 marca: Zagłada – galeria poświęcona okresowi II wojny światowej i Zagładzie Żydów
6 kwietnia: Powojnie – galeria poświęcona okresowi po II wojnie światowej aż do dziś

1000 lat historii Żydów polskich. Kurs zaawansowany dla nauczycieli

Kurs oparty jest na specjalistycznych wykładach oraz tematycznych spacerach po wystawie stałej. Każde spotkanie poświęcone będzie wybranym zagadnieniom z historii polskich Żydów (tematy spotkań poniżej). Spotkania będą prowadzić naukowcy oraz doświadczeni edukatorzy Centrum Edukacyjnego muzeum.

Rekrutacja na kurs rozpocznie się 25 września. Wwypełniony formularz zgłoszeniowy (do ściągnięcia tutaj) należy przesłać na adres [email protected] do 14 października.

Pierwsze spotkanie w ramach kursu to obowiązkowe szkolenie antydyskryminacyjne, które odbędzie się w dniach 17-18 października (sobota-niedziela). Na wykłady i spacery tematyczne w ramach kursu będą dostępne dodatkowe miejsca dla osób zainteresowanych wybranym tematem do zarezerwowania przez interntet.

Terminy spotkań – kurs zaawansowany (40 godzin)

17-18 (sobota-niedziela): szkolenie antydyskryminacyjne – szkolenie ma na celu pokazanie mechanizmów powstawania wykluczenia, uwrażliwić uczestników na problem dyskryminacji w szkole oraz zaprezentować narzędzia skutecznego reagowania wobec zachowań dyskryminujących
28 października: Żydzi jako naród księgi – wprowadzenie do studiów nad Torą i Talmudem (wykład i warsztat)
18 listopada: Rola i pozycja kobiet w społecznościach żydowskich  (zwiedzanie tematyczne)
2 grudnia: Relacje chrześcijańsko-żydowskie i polsko-żydowskie cz. 1 – do XVIII wieku (wykład prof. Anny Michałowskiej-Mycielskiej)
16 grudnia: Relacje chrześcijańsko-żydowskie i polsko-żydowskie cz. 2 – XIX i XX wiek (wykład prof. Stanisława Obirka)
13 stycznia: badania genealogiczne oraz nauczanie z użyciem relacji – spotkanie w Centrum Informacyjnym oraz Centrum Edukacji
27 stycznia: Upamiętnienie – współczesne narracje historyczne w kontekście upamiętniania społeczności żydowskiej w Polsce (zwiedzanie tematyczne i dyskusja)
24 lutego: Od Berka Joselewicza do Mordechaja Anielewicza – Żydzi w powstaniach (zwiedzanie tematyczne)
9 marca: Żydowskie ruchy polityczne (zwiedzanie tematyczne)
30 marca: Żydzi w Polsce po wojnie (zwiedzanie tematyczne i wykład)

Program edukacyjny dla szkół odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”