Edukacja

Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

fot. Polski Instytut Rozwoju Rynku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach z cyklu Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. We wszystkich miastach nauczyciele i dyrektorzy obecni na spotkaniach będą mogli otrzymać nasz katalog z programem edukacyjnym realizowanym w Muzeum POLIN w bieżącym roku szkolnym.

 • Łódź, 15.10.2015
 • Gdańsk, 27.10.2015
 • Bydgoszcz, 28.10.2015
 • Katowice, 24.11.2015
 • Kraków, 25.11.2015

Najbliższa konferencja odbędzie się 15 października w Łodzi w godzinach 9.00-13.45 w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (ul. Rewolucji 1905r. nr 52).

Celem konferencji jest uporządkowanie wiedzy z zakresu zmian w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dowiedzą się Państwo, jak te zmiany powinny być realizowane przez szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Udział w konferencjach jest bezpłatny!

Warunkiem udziału jest wcześniejsze zgłoszenie. Ilość miejsc jest ograniczona. Każdy z uczestników konferencji otrzyma imienny Certyfikat potwierdzający udział w konferencji. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz materiały konferencyjne.

Tematyka:

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Nowatorskie aplikacje edukacyjne wspierające efektywną współpracę pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami.
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu nowych technologii w szkole.
 • Jak zachęcić dziecko do poznawania świata nauki? Nowatorskie pomoce naukowe.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli.
 • Nieograniczony dostęp do wody pitnej najwyższej jakości w placówkach oświatowych.

II Panel. Zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy dokonane w 2015 r. – sposób realizacji przez szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.

 • Zmiany w nadzorze pedagogicznym.
 • Zmiany w organizacji kształcenia specjalnego.
 • Zmiany w zakresie oceniania uczniów.
 • Zmiany w obszarze wychowawczym i profilaktycznym.
 • Zakres i sposób nowelizacji statutu placówki oświatowej.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • dyrektorów (oraz wicedyrektorów) przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby zainteresowane tematyką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo między innymi:

 • w jaki sposób prawidłowo zorganizować i realizować wewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • w jaki sposób prowadzona będzie ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek
 • jak prawidłowo zorganizować i realizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • w jaki sposób dokonać nowelizacji statutu szkoły
 • jakie informacje powinien zawierać statut szkoły, również w związku ze zmianami w zakresie oceniania uczniów
 • jak zaplanować działania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie.

Prelegent: Emilia Wojdyła - współautor zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach. Posiada doświadczenie w pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i kuratoriach oświaty. Autor publikacji, artykułów prasowych, opracowań poświęconych tej problematyce. Prelegent wielu konferencji, seminariów i spotkań tematycznych. Współpracownik uczelni wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką edukacji dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie szkoleniowe i niezwykłe umiejętności interpersonalne.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pirr.pl/fds

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj.

Organizator:

Polski Instytut Rozwoju Rynku
al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa

tel.: +48 22 870 10 34
faks: +48 22 203 63 36
e-mail: info@pirr.pl

06.10.2015