Wydarzenie

Tomasz Pietrasiewicz - laureat Nagrody POLIN 2015

Dariusz Stola wręcza nagrody laureatom.
fot. Danuta Matloch/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Podczas gali inaugurującej święto Made in POLIN poznaliśmy laureata pierwszej edycji Nagrody POLIN, przyznawanej osobom lub instytucjom, która poprzez swoje działania chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz  przyczynia się do budowania szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i Świata. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Pietrasiewicz, twórca i dyrektor Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN działającego w Lublinie od 1998 r.

Jak mówił w swojej laudacji Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum i kapituły Nagrody POLIN: Ośrodek realizuje szereg projektów edukacyjno-artystycznych poświęconych dziedzictwu lubelskich Żydów. Brama Grodzka, która przed wojną była łącznikiem między dwoma kulturami: chrześcijańską i żydowską, dzięki działalności Tomasza Pietrasiewicza, symbolicznie odzyskała swoją dawną funkcję. Jest miejscem, w którym nieustannie pielęgnuje się pamięć o wspólnej polsko-żydowskiej przeszłości miasta.

Do nagrody zostali także nominowani: Jan Jagielski, Ośrodek „Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów”, Joanna Podolska oraz Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu. Ich sylwetki prezentujemy tutaj.

Galę uświetniło swoją obecności wielu przedstawicieli świata kultury, działaczy społecznych i przedstawicieli władz. W trakcie uroczystości głos zabrali minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, wiceprezydent m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Piotr Wiślicki oraz dyrektor Muzeum POLIN Dariusz Stola.

Po wręczeniu nagrody uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu znakomitego izraelskiego mandolinisty Aviego Avitala, któremu towarzyszyła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.