Edukacja

Projekty filmowe uczestników PIYE 2015

Kobieta i mężczyzna rozmawiają.
fot. Alicja Szulc

Projekty zrealizowane w ramach PIYE 2015 w Polsce:

1. „Metlife” (Barak Ganor, Yael Wolf, Mayan Shay)

Projekt, w którym autorzy zestawili przedwojenną historię miejsca, z tym, czym ono jest dzisiaj.  Współczesny budynek Metlife został pokazany z perspektywy codziennego życia toczącego się w Wielkiej Synagodze, która pełniła ważne funkcje w życiu społeczności żydowskiej przed wojną. Taka perspektywa rodzi pytania o pamięć miejsca, wskazuje na potrzebę podkreślenia znaczenia tego, co było.

Obejrzyj film tutaj

2. „Welcome to Warsaw” (Szymon Michalski, Tomer Slutzky)

Czy Warszawa to stolica Holocaustu, czy raczej Paryż Północy? W filmie widzimy stolicę Polski ukazaną z perspektywy Izraelczyków przyjeżdżających na tematyczne wycieczki dotyczące zagłady Żydów.  Autorzy zadają odważne pytanie o możliwość integracji historii miasta z jego współczesnością jako alternatywy dla „Holocaust trips”.

Obejrzyj film tutaj

3. „Wiatr” (Justyna Gawełko, Ewa Kędziora, Kfir Mualem)

Projekt, w którym opowieści  świadków historii i przedwojenna piosenka w języku jidysz przeplatają się z  obrazami współczesnej Warszawy.  Polifoniczna opowieść o mieście, którego nie ma oraz obrazy codzienności stolicy tworzą dialog pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.

Obejrzyj film tutaj

4. „Searching no remains”  (Maude Klochendler, Malwina Włodarczyk)

Narracja filmu tkana jest wokół historii Davida Klochendlera, dziadka jednej z  autorek filmu, którego nigdy nie miała okazji poznać.  Jako widzowie jesteśmy świadkami odkrywania części historii rodziny, która nigdy nie została opowiedziana. Film jest refleksją nad możliwościami rekonstrukcji pamięci utraconej przez wydarzenia  II wojny światowej.

Obejrzyj film tutaj

5. „Miła” (Jakub Antosz-Rekucki, Julia Gnatowska)

Kolażowe zestawienie  obrazów ulicy Miłej z wiersza Władysława Broniewskiego i współczesnej dokumentacji codziennego życia tej części Warszawy, budzi pytanie o wydarzenia II wojny światowej, które zmieniły krajobraz stolicy.  Pytanie pozostaje bez odpowiedzi, odsyła do historii, pamięci o zniszczeniach i nieodwracalnych zmianach, które były następstwem wojny.

Obejrzyj film tutaj

6. „Circle of life” (Sneh Gad)

 Inspiracją do realizacji filmu była przyroda, która otacza Muzeum Historii Żydów Polskich.  Autorka chciała ukazać siłę natury, zmiany, które powoduje. Przesłanie podzielonego na trzy części filmu to możliwość wzrostu, pomimo przeszkód,  które pojawiają się na naszej drodze, co stanowi bezpośrednie odwołanie do odbudowy Warszawy po II wojnie światowej.

Obejrzyj film tutaj

7. „Escape room”  (Shani Paiss, Michalina Augusiak)

Autorki filmu pokazują  coraz bardziej popularną formę rozrywki, tzw. „escape room” – grę, w której uczestnicy muszą wydostać się z pomieszczenia za pomocą wybranych środków.  Niedawno otwarty „escape room” znajduje się na granicy żydowskiego getta. W związku z tym rodzą się pytania o tym jak historia miejsca wpływa na jego tożsamość? Na ile ważny i znany jest kontekst historyczny Warszawy? Jak i czy wpływa na kształt tkanki miejskiej? 

Obejrzyj film tutaj

Projekt jest wspólną inicjatywą Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – instytucji odpowiedzialnej za tworzenie wystawy głównej.

Projekt wspierany przez:
p. Ygala Ozechova
p. Tomka Ulatowskiego

Logo Tel Aviv University School for Overseas Students