Edukacja
13 listopada 2015

Spotkanie uczniów z Janem Karpińskim

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy nauczycieli i uczniów na spotkanie z Janem Karpińskim, które odbędzie się już 13 listopada 2015.

Jan Klepper-Karpiński urodził się  27 stycznia 1930 roku w Krakowie, tam mieszkał do wybuchu wojny. W domu było troje dzieci: najstarszy Alfred, średni Rudolf i najmłodszy – Janek. Trzeciego września 1939 roku, kiedy wojska niemieckie zbliżały się do Krakowa, matka zabrała całą trójkę i uciekła z dziećmi do Lwowa.

Ojciec pozostał w Krakowie w fabryce, w której był dyrektorem handlowym. W 1941 roku we Lwowie schwytano matkę i Rudolfa, dwaj pozostali bracia zamieszkali w utworzonym getcie przy ulicy Janowskiej. W getcie był głód, ciężkie warunki, dlatego też najstarszy brat wysłała Janka do ojca, z powrotem do Krakowa.

W Krakowie Janek ukrywał się po stronie aryjskiej, a ojciec wychodził z getta i odwiedzał go. W 1942 roku ojciec został schwytany i wywieziony do obozu, w którym zginął. W tym samym roku zginął także najstarszy brat Alfred. Janek został zupełnie sam.

Jego dalsze losy były bardzo dramatyczne: dotarł do Warszawy, ukrywał się, spotykał się z pomocą, ale także z szantażem, denuncjacją, brał udział w Powstaniu Warszawskim (w drużynach zwalczających pożary), a w ten sposób podsumował swoje wojenne losy: Reasumując moje wojenne przygody, uważam, że przeżyłem je tylko dzięki szczęściu (dlaczego mnie akurat ono spotkało?), splotowi różnorakich przypadków i pomocy ludzi szlachetnych.

Zapisy na spotkanie prowadzimy drogą elektroniczną: zmioduszewska@polin.pl.

13 listopada 2015, godz. 12:00-14:00 

Program edukacyjny dla szkół odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię