Nauka

24.11.2015

Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie Pamięci

Stron: 132

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich i Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent RP dotychczas czterokrotnie honorował polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata wysokimi odznaczeniami państwowymi. Każdej z ceremonii towarzyszyła okolicznościowa publikacja – polsko-angielski album „Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady.

Przywracanie Pamięci” zawierający portrety i historie odznaczanych osób. W albumach wydanych kolejno w latach 2007, 2008, 2009 i 2013 wykorzystano zasoby muzealnego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”.

Te wspólne publikacje Kancelarii Prezydenta i Muzeum POLIN udostępniane są bezpłatnie i przekazywane do szkół jako materiał edukacyjny.

 

 

24.11.2015