Wystawy

25.11.2015

Informacje o wystawie stałej

fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
25.11.2015