Nauka

11.12.2015

1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki

Autor: Robert Szuchta

Stron: 360

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki – to autorska opowieść o dziejach polskich Żydów. Dziesięć stuleci podzielono na okresy i przedstawiono w ośmiu rozdziałach.

Uzupełniają je: ilustracje, mapy, diagramy, dane statystyczne, bibliografie i indeksy. Różnorodne teksty źródłowe z epoki dopełniają autorski przekaz.

Chronologia i sposób opowiadania nie zawsze odpowiadają porządkowi przyjętemu na wystawie stałej Muzeum POLIN. To zamierzony efekt, ten cel spełnia obszerny katalog wystawy stałej.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym przede wszystkim dla uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli, którzy swe lekcje rozbudowują o wątki dotyczące tematyki żydowskiej.

Warto wspomnieć, że książka nie powstałaby, gdyby nie pomoc i życzliwość wielu pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz naukowców i badaczy z kraju i zagranicy.

11.12.2015