Ogłoszenie
29.12.2015

Oferta współpracy: Koordynatorka/Koordynator staży zagranicznych

zdjęcie ilustracyjne
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”
Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia
i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Do naszego zespołu poszukujemy obecnie:


Koordynatorki/Koordynatora staży zagranicznych
Miejsce wykonywania zlecenia: Warszawa
Nr referencyjny: KOR/SZA


Zadania:
Wdrożenie i koordynacja programu staży zgranicznych, zgodnie z przyjętym  harmonogramem i założeniami ,w tym m.in.:
• bieżący kontakt z uczelniami biorącymi udział  w programie, w tym przygotowanie umów stażowych z partnerskimi uniwersytetami,
• przygotowywanie materiałów informacyjnych o programie stażowym na potrzeby partnerów,
• bieżące informowanie i udzielanie odpowiedzi na pytania dot. programu staży zagranicznych,
• przygotowanie programu poszczególnych staży w ścisłej współpracy z działami muzeum biorącymi udział w programie staży zagranicznych, koordynacja stanu przygotowania działów na przyjęcie stażystów,
• koordynacja przebiegu każdego ze staży zgodnie z przyjętym harmonogramem, opieka nad stażystami,
• przygotowanie dokumentacji programu i raportów na potrzeby muzeum i grantodawcy,
• ewaluacja programu staży zagranicznych na potrzeby muzeum, uczelni i grantodawcy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie,
• biegła znajomość języka angielskiego- warunek konieczny,
• znajomość specyfiki działania uczelni zagranicznych, szczególnie  amerykańskich,
• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista,


Mile widziane:
•  doświadczenie w koordynacji programów stażowych,
•  doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury,


Oferujemy:
• współpracę w oparciu o umowę-zlecenie w wymiarze ok. 20 godzin tygodniowo,
• okres trwania zlecenia:  styczeń 2016 – czerwiec  2016,
• udział w ciekawym projekcie,
• możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym centrum edukacji i kultury.

CV prosimy przesyłać na adres.: rekrutacja@polin.pl do dnia 06.01.2016
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: KOR/SZA

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do dnia 07.01.2016 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"