Edukacja

31.12.2015

Zakończenie cyklu szkoleń organizowanych przez firmę RCS Systemy Komputerowe 2 s.j.

fot. Alicja Szulc/Muzeum Historii Żydów Polskich

W roku 2015 kadra pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła cykl szkoleń zorganizowanych przez firmę RCS Systemy Komputerowe 2 s.j.

Szkolenia odbyły się w budynku muzeum, dotyczyły sposobów używania iPadów oraz oprogramowania firmy Apple, jak również wykorzystywania iPadów w edukacji. Odbył się również specjalistyczny trening w zakresie zarządzania tego typu urządzeniami.

Dzięki szkoleniom pracownicy muzeum którzy są zaangażowani w realizację oferty edukacyjnej mogli poszerzyć swoje umiejętności wykorzystywania urządzeń mobilnych na zajęciach oferowanym naszym gościom. 

31.12.2015