Ogłoszenie

Informacja o udzielanym zamówieniu dt. udzielenia zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO (bez podatku VAT) na prowadzanie zajęć i animacji w MER

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje, że udzieliło zamówienie dt. udzielenia zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO (bez podatku VAT) na prowadzanie zajęć edukacyjnych, animacji dziecięcej i warsztatów w Miejscu Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia” skierowanych do rodzin, dzieci w wieku 4-9 lat i ich opiekunów oraz przedszkolnych grup zorganizowanych oraz specjalnych warsztatów poza budynkiem Muzeum w okresie 18.01.2016 do 30.04.2016.

Zamówienia udzielono 5 osobom:

  1. Szymon Gotowski
  2. Maria Pawlak
  3. Magdalena Ogieniewska
  4. Adam Kaczmarek
  5. Karolina Jastrzębska-Mitzner

Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 4d, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.