Nauka
15.02.2016

Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914–1920

Materiały z sesji towarzyszącej wystawie "Żyd, Polak, legionista 1914-1920" w Muzeum Historii Żydów Polskich

Redakcja: Hanna Węgrzynek

Liczba stron: 160

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich

W lipcu 2014 r., w związku z setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN została otwarta wystawa czasowa „Żyd, Polak, legionista 1914–1920”. Główny tok narracji wystawy przygotowanej przez dr. Artura Tanikowskiego skupiał się na żydowskich żołnierzach, którzy walczyli w Legionach Polskich utworzonych przez Józefa Piłsudskiego. Poruszono także inne wątki związane z dziejami Żydów w okresie I wojny światowej i walk o odbudowę niepodległego państwa polskiego w latach 1914–1920.

Wielowątkowość tematyki wystawy znalazła odzwierciedlenie w towarzyszącej jej sesji naukowej, zorganizowanej w Muzeum POLIN na początku września 2014 r., w której wzięli udział zarówno historycy, jak i historycy sztuki.

Wielka Wojna była wydarzeniem przełomowym w dziejach Polaków i Żydów. Pierwszym otworzyła drzwi do niepodległości, w przypadku drugich doprowadziła do głębokich zmian światopoglądowych, tworząc społeczeństwo coraz odważniej aprobujące koncepcję własnego, niepodległego państwa. Zebrane w niniejszym zbiorze opracowania, będące rozszerzoną wersją wygłoszonych podczas sesji referatów, wypełniają lukę w dotychczasowej historiografii poświęconej dziejom Żydów podczas I wojny światowej.

Ze wstępu dr Hanny Węgrzynek