Ogłoszenie
16.03.2016

Oferta pracy: koordynatorka / koordynator miejsca edukacji rodzinnej U króla Maciusia

zdjęcie ilustracyjne
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko koordynatorki/ koordynatora miejsca edukacji rodzinnej (MER) U króla Maciusia (nr referencyjny: EDU/KMER)

Podstawowe obowiązki:
 

 • wdrożenie koncepcji  Miejsca Edukacji Rodzinnej (MER) oraz ustalanie długookresowego planu działania i  rozwoju MER (cele i założenia, metody realizacji, plan finansowy, harmonogram wdrożenia)
 • przygotowanie wydarzeń i programów specjalnych skierowanych do rodzin,
 • współpraca z  Działem Komunikacji  przy opracowaniu planu promocji MER,
 • współpraca z Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta przy realizacji oferty komercyjnej MER,
 • organizacja pracy i delegowanie zadań w ramach zespołu projektowego MER,
 • opracowanie długo – i krótkookresowych programów MER i ich realizacja,
 • nadzór nad stosowaniem procedur muzealnych i grantowych w ramach MER,
 • koordynacja wykorzystania powierzonych zasobów - bieżący nadzór nad wszelkimi działaniami związanymi z MER w tym monitoring wydatkowania środków,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz zespołu MER oraz komunikacji pomiędzy zespołem a pozostałymi komórkami organizacyjnymi Muzeum i partnerami projektu,
 • realizacja planu finansowego oraz aktywne pozyskiwanie środków na działalność MER w porozumieniu z odpowiednimi komórkami Muzeum i Stowarzyszeniem ŻIH,
 • tworzenie sprawozdań i raportów na wewnętrzne potrzeby muzeum i darczyńców, dbałość o  honorowanie darczyńców,
 • ewaluacja, rozliczanie  i  archiwizacja dokumentacji MER.

Wymagania:
 

 • wykształcenie wyższe ,
 • min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami, szczególnie z zakresu edukacji rodzinnej,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych,
 • udokumentowane doświadczenie w koordynacji pracy zespołów ludzkich,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wyznaczania celów i dążenie do ich osiągnięcia,

Mile widziane
 

 • doświadczenie w prowadzeniu przestrzeni edukacji rodzinnej, pozyskiwaniu funduszy i rozliczaniu projektów,
 • doświadczenie w realizacji projektów związanych z kulturą żydowską będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy
 

 • umowę o pracę,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,

CV prosimy przesyłać na adres.:  rekrutacja@polin.pl do 31.03.2016. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: EDU/KMER. Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do 11.04.2016 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". 

Więcej informacji o Miejscu Edukacji Rodzinnej można znaleźć na stronie: http://www.polin.pl/pl/ukrolamaciusia.