Wystawy
14.04 - 13.05.2016

Bartoszewski 1922–2015. Więcej niż przyzwoitość

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

"Bartoszewski 1922–2015. Więcej niż przyzwoitość" to wystawa, którą gościliśmy w Muzeum POLIN w okresie 14 kwietnia - 13 maja 2016. Wystawa została przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Ekspozycja przedstawiała najważniejsze obszary życia i działalności zmarłego 24 kwietnia 2015 r. Władysława Bartoszewskiego. Była podzielona na trzy części.

  1. Pod prąd – to opowieść o działalności Władysława Bartoszewskiego w konspiracji przeciwko okupantowi niemieckiemu, o prześladowaniach w powojennych latach Polski Ludowej, stalinowskich więzieniach, internowaniu w czasie stanu wojennego i konsekwentnemu zaangażowaniu na rzecz wolności.
  2. Pamięć – opowiada o zobowiązaniu człowieka uratowanego z Auschwitz, o pasji kronikarskiej, dokumentowaniu losów rodzinnego miasta, ratowaniu pamięci o ofiarach i przypominaniu o ich oprawcach, o usilnych staraniach przekazywania za wszelką cenę prawdy historycznej – poprzez książki, wykłady, pracę społeczną m.in. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej czy Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
  3. Pojednanie – poświęcona jest bezkompromisowemu zaangażowaniu w zwalczanie przejawów antysemityzmu, szukaniu dróg kontaktu z Państwem Izrael i z diasporą Żydowską na świecie, początkom pierwszych prób nawiązania relacji z ludźmi dobrej woli w Niemczech – od lat powojennych poprzez działalność dyplomatyczną Władysława Bartoszewskiego w ostatnich latach życia.

"Bartoszewski 1922–2015. Więcej niż przyzwoitość"  to opowieść o człowieku, który nie bał się iść pod prąd w imię szczytnych celów, walcząc o pamięć historyczną i pojednanie narodów. To historia świadka i uczestnika najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku, którego mimo tragicznych osobistych doświadczeń cechował do końca życia „umiarkowany optymizm” i wiara w ludzi.

Zwiedzający mogli m.in. obejrzeć pierwsze wystąpienie telewizyjne Władysława Bartoszewskiego z 1963 r. czy zapoznać się z fragmentem jego słynnego przemówienia z 1995 r. przed niemieckim parlamentem. 

Można było także posłuchać fragmentów audycji Radia Wolna Europa, które popłynęły z głośników znanej z lat 50. Szarotki. Nie zabrakło zdjęć, dokumentów i pamiątek zgromadzonych m.in. dzięki zaangażowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy Biblioteki m.st. Warszawy. Ważnym elementem wystawy były cytaty Władysława Bartoszewskiego wydrukowane w dużym formacie.

Wystawa prezentowana była wcześniej w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Collegium Civitas.

  • Organizator wystawy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Projekt ekspozycji i oprawa graficzna wystawy: Daria Tymińska, Maciej Konopka/Brandy Design
  • Konsultacja naukowa: prof. Andrzej Friszke
  • Wykonawca: IKG/Aleksander Sieklicki
  • Organizator dziękuje: Władysławowi T. Bartoszewskiemu, Witoldowi Beresiowi, archiwum Bundestagu, Tomkowi Kaczorowi, Ewie Kielak-Ciemniewskiej, Michałowi Komarowi, Arturowi Więckowi, Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, Ursuli Zeidler