Zbiory

15.04.2016

Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Opracowanie redakcyjne rozmów: Judyta Pawlak, Przemysław Kaniecki

Projekt graficzny: Frycz i Wicha

Ilość stron: 296

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich

Album zawiera piętnaście rozmów z darczyńcami pamiątek historycznych, dzieł sztuki, synagogaliów. Reprodukowanych jest także pięć listów od darczyńców. Lektura rozmów i listów oraz oglądanie wielu zdjęć obiektów przybliżyć mają czytelnikom nasze pojmowanie muzealnej kolekcji – kolekcji biografii rzeczy i ludzi. 

POLIN jest jednym z tych muzeów, w których historia jest opowiadana na przykładzie losów indywidualnych, jednostkowych. Tym, co reprezentuje mikrohistorie w przestrzeni wystaw stałych bądź czasowych i co reprezentuje kolekcje muzealne, są historie mówione i zwykłe przedmioty – niegdyś pamiątki osobiste, potem muzealia.

Nadrzędnym celem działań związanych z kolekcją jest utrwalenie doświadczenia oraz zachowanie pamięci. To od przedmiotu zaczyna się myślenie i opowiadanie o historii. Przedmiot skupia uwagę, co więcej: oddziałuje na emocje, budzi skojarzenia i wspomnienia również u oglądających go osób.

Gromadzone w naszej instytucji pamiątki nie odpowiadają definicji „rzeczy żydowskich” rozumianych jako „żydowskie złoto”, pożydowskie mienie plądrowane w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu.

To głównie „przeżytnicy” (by przywołać określenie Zygmunta Baumana), czyli rzeczy zwykłe, zwyczajne, należące niegdyś do Żydów lub zidentyfikowane jako żydowskie, następnie przechowywane przez lata jako relikwie z minionego, nieistniejącego już świata. Gros darczyńców stanowią Polacy, którzy zaopiekowali się tymi przedmiotami tylko na chwilę, w poczuciu dbałości o różne, nawet najdrobniejsze formy istnienia. 

15.04.2016